ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ -medicare-ερωτηματολόγιο ασφάλισης υγείας. διαμόρφωσε το πρόγραμμα healthcare όπως εσύ θέλεις και θωράκισε άμεσα το πολυτιμότερο αγαθό, με την καλύτερη τιμή, τις καλύτερες παροχές και όρους. The whole Insurance Market For Your choices! Arangia Pcc© ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ -medicare-ερωτηματολόγιο ασφάλισης υγείας. διαμόρφωσε το πρόγραμμα healthcare όπως εσύ θέλεις και θωράκισε άμεσα το πολυτιμότερο αγαθό, με την καλύτερη τιμή, τις καλύτερες παροχές και όρους. The whole Insurance Market For Your choices! Arangia Pcc©

Ασφάλεια Υγείας 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια περίθαλψη Υγείας

 

Τα προγράμματα εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης ή αλλιώς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης αντίστοιχα, παρέχονται σε όλους, είτε έχουν είτε δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση, για την προστασία του  πολυτιμότερου αγαθού, της Υγείας της δικής μας και των αγαπημένων μας.

Το να προσπαθήσει κάποιος να αναλύσει τον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών προγραμμάτων  υγείας είτε αφορούν πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια περίθαλψη είτε και τα δύο δεν είναι καθόλου εύκολο καθώς περιλαμβάνουν λεπτομέρειες, όρους και έννοιες οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.

Άλλωστε κάθε ασφαλιστική εταιρία ελληνική ή/και ξένη, με έδρα την χώρα μας ή/και το εξωτερικό, έχει αναπτύξει τα δικά της προγράμματα ασφάλισης τα οποία μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, κάνοντας ακόμη δυσκολότερη την ανάλυσή τους. Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν πολλές φορές μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ακόμη και όταν διατίθενται από την ίδια ασφαλιστική εταιρία, πολύ δε μάλλον όταν κάποιος, που δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, προσπαθεί να συγκρίνει προγράμματα ασφάλισης διαφορετικών ασφαλιστικών εταιριών.

Σήμερα, παρά την μεγάλη οικονομική κρίση, παρατηρείται στροφή των πολιτών στα ιδιωτικά προγράμματα υγείας κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος τα οποία δείχνουν ότι ο κλάδος υγείας κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2013 αύξηση 17,6%, ενώ σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι ασφάλισης κινήθηκαν καθοδικά.

Η τάση αυτή θα συνεχιστεί, θα ενταθεί και τα ιδιωτικά προγράμματα υγείας θα βρίσκουν ακόμα μεγαλύτερη απήχηση όσο το Δημόσιο δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη των πολιτών για ουσιαστική, άμεση, απρόσκοπτη, αξιοπρεπή και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε, με την ιδιότητα μας ως Μεσίτες Ασφαλίσεων, να αποτυπώσουμε με απλά λόγια τις βασικές αρχές, έννοιες, ορολογίες και τον τρόπο λειτουργίας των Ιδιωτικών προγραμμάτων Ασφάλισης Υγείας.

Την Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη ή Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη ή Πρωτοβάθμια περίθαλψη ή Εξωνοσοκομειακές Δαπάνες θεωρούνται οι ιατρικές επισκέψεις, οι παρακλινικές εξετάσεις, οι φυσιοθεραπείες, τα φάρμακα κ.λπ. και γενικά κάθε ιατρική πράξη η οποία δεν απαιτεί την εισαγωγή του ασφαλιζομένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικού ασθενή (24ωρη παραμονή) και είναι ιατρικώς απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου.

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη ή Πρωτοβάθμια περίθαλψη ή Εξωνοσοκομειακές Δαπάνες θεωρούνται οι ιατρικές επισκέψεις, οι παρακλινικές εξετάσεις, οι φυσιοθεραπείες, τα φάρμακα κ.λπ. και γενικά κάθε ιατρική πράξη η οποία δεν απαιτεί την εισαγωγή του ασφαλιζομένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικού ασθενή (24ωρη παραμονή) και είναι ιατρικώς απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου.

Το όφελος και οι καλύψεις

Με τα ιδιωτικά προγράμματα κάλυψης Εξωνοσοκομειακών Δαπανών αποκτάμε πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας χωρίς τις αναμονές και τις χρονοβόρες διαδικασίες των δημόσιων ταμείων, αποκτάμε αξιοπρέπεια.

Μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης και ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης που θα επιλέξουμε, εξασφαλίζουμε την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται, μέχρι ένα  ανώτατο όριο ανά περίπτωση, για:

 • Διαγνωστικές Εξετάσεις με παραπεμπτικό δικού μας ιατρού ή συμβεβλημένου με την ασφαλιστική εταιρία, με ή/και χωρίς δική μας συμμετοχή
 • Ιατρικές επισκέψεις σε ιατρεία συμβεβλημένων ιατρών ή ιατρών δικής μας επιλογής, με ή/και χωρίς δική μας συμμετοχή ανά επίσκεψη  
 • Ιατρικές Επισκέψεις κατ’ οίκον από συμβεβλημένους ιατρούς, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, με ή/και χωρίς δική μας συμμετοχή ανά επίσκεψη
 • 24ωρη Τηλεφωνική Υποστήριξη με ιατρικές συμβουλές, καθοδήγηση, πληροφορίες και συντονισμό για την καλύτερη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού
 • Μεταφορά με Ασθενοφόρο   
 • Φυσιοθεραπείες από συμβεβλημένους φυσιοθεραπευτές, ακόμα και κατ’ οίκον, με ή/και χωρίς δική μας συμμετοχή ανά επίσκεψη
 • 1 Check-Up το χρόνο  
 • Προγεννητικό Έλεγχο
 • Οδοντιατρικό Έλεγχο, καθαρισμό, φθορίωση

Πώς θα αποζημιωθώ

Υπάρχουν δύο τρόποι:

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη σε Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο ή/και σε Συμβεβλημένο Δίκτυο Ιατρών

Η κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρία των Αναγνωρισμένων Εξόδων Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης σε Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο ή/και  Δίκτυο Ιατρών γίνεται με Απευθείας Εξόφλησή τους από την ασφαλιστική εταιρία.

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη σε Μη σε Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο ή/και σε Συμβεβλημένο Δίκτυο Ιατρών

Η κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρία των Αναγνωρισμένων Εξόδων Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης σε Μη Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο ή/και  Δίκτυο Ιατρών γίνεται μετά την προσκόμιση των πρωτοτύπων παραστατικών. Πρέπει πρώτα εμείς να καταβάλουμε τα έξοδα με δικά μας κεφάλαια και στην συνέχεια να προσκομίσουμε τις πρωτότυπες αποδείξεις στην ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να μας αποδοθούν τα έξοδα.  

Φυσικά και στις δύο περιπτώσεις σε περίπτωση συμμετοχής μας στα έξοδα θα πρέπει να καταβάλουμε στο Διαγνωστικό Κέντρο την όποια συμμετοχή προβλέπεται.

Πόσο θα μου κοστίσει η ασφάλιση υγείας;

Το κόστος κάθε προγράμματος ασφάλισης εξαρτάται από την εταιρεία και τις παροχές. Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενδεικτικά είναι:

 • Η συμμετοχή ή όχι του ασφαλιζόμενου στο κόστος των Διαγνωστικών Εξετάσεων και των Ιατρικών Επισκέψεων.
 • Το μικρό ή μεγάλο ανώτατο όριο Ιατρικών Επισκέψεων ή/και Διαγνωστικών Εξετάσεων κατ’ έτος
 • Η δυνατότητα Ελεύθερης Επιλογής Ιατρού ή αποκλειστικά και μόνο Συμβεβλημένου Ιατρού με την Ασφαλιστική Εταιρία

Τι θα πρέπει να προσέξω πριν επιλέξω ασφάλεια υγείας;

Η κατανόηση των ασφαλιστικών όρων και εννοιών χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και πολλοί, ακόμη και άνθρωποι του χώρου, δυσκολεύονται στην ερμηνεία τους.

Κύρια επιλογή μας θα πρέπει να είναι αυτή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ο οποίος θα μας συμβουλεύσει και θα μας κατευθύνει ανάλογα.

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής στον οποίο θα απευθυνθούμε θα πρέπει καταρχήν να μας ενημερώσει:

 • Αν παρέχει της υπηρεσίες του για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιριών, Ασφαλιστικός Σύμβουλος & Ασφαλιστικός Πράκτορας, ή αν λειτουργεί κατ’ εντολήν μας, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας, Μεσίτης Ασφαλίσεων
 • Αν παρέχει συμβουλές βάσει Αμερόληπτης Ανάλυσης,  με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να προτείνει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την σύμβαση που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες μας.

Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων, βάσει ιδίως των πληροφοριών τις οποίες θα έχουμε παρέχει,  θα διευκρινίσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μας καθώς και τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συμβουλές που μας παρέχει σχετικά με συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν αλλά και την συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία.

Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην αγορά ενός προϊόντος το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες μας από πλευράς καλύψεων και κόστους.

 

.

Την Νοσοκομειακή Περίθαλψη ή Δευτεροβάθμια Περίθαλψη

Νοσοκομειακή Περίθαλψη ή Δευτεροβάθμια Περίθαλψη ή Νοσοκομειακές Δαπάνες θεωρούνται όλες οι  δαπάνες στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος απαιτείται να εισαχθεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικός ασθενής (24ωρη παραμονή) και συμπεριλαμβάνουν όλες εκείνες τις δαπάνες οι οποίες είναι ιατρικώς απαραίτητες για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου και οι οποίες μπορεί να αφορούν: τα έξοδα Δωματίου και Τροφής, τις αμοιβές θεράποντος ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, τις διαγνωστικές και άλλες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της νοσηλείας, τα φάρμακα, τα διάφορα αναλώσιμα κ.λπ.  

Ασφάλεια Υγείας 

Νοσοκομειακή Περίθαλψη ή Δευτεροβάθμια Περίθαλψη

Νοσοκομειακή Περίθαλψη ή Δευτεροβάθμια Περίθαλψη ή Νοσοκομειακές Δαπάνες θεωρούνται όλες οι  δαπάνες στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος απαιτείται να εισαχθεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικός ασθενής (24ωρη παραμονή) και συμπεριλαμβάνουν όλες εκείνες τις δαπάνες οι οποίες είναι ιατρικώς απαραίτητες για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου και οι οποίες μπορεί να αφορούν: τα έξοδα Δωματίου και Τροφής, τις αμοιβές θεράποντος ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, τις διαγνωστικές και άλλες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της νοσηλείας, τα φάρμακα, τα διάφορα αναλώσιμα κ.λπ.  

Το όφελος και οι καλύψεις της ασφάλειας υγείας 

Με τα ιδιωτικά προγράμματα κάλυψης Νοσοκομειακών Δαπανών έχουμε στη διάθεσή μας, ανά πάσα στιγμή, ένα μεγάλο κεφάλαιο για να καλύψουμε τα έξοδα νοσηλείας οποιασδήποτε ασθένειας ή/και χειρουργικής επέμβασης όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι. Αποκτάμε πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας χωρίς τις αναμονές και τις χρονοβόρες διαδικασίες των δημόσιων ταμείων, αποκτάμε αξιοπρέπεια.

Μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης και ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης που θα επιλέξουμε, εξασφαλίζουμε την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται, μέχρι ένα  ανώτατο όριο ανά περίπτωση, για:

 • Δωμάτιο και τροφή με βάση την θέση νοσηλείας που έχουμε επιλέξει. Συνήθως επιλέγουμε ανάμεσα σε Α’ Θέση, Β’ Θέση και Γ’ Θέση
 • Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) & Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)
 • One-Day Clinic. Καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας για θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις ή ιατρικές πράξεις, που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο και αφορούν περιστατικά πολλών ειδικοτήτων
 • Αμοιβές γιατρών, χειρουργού και αναισθησιολόγου
 • Έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων με ή/και χωρίς να απαιτείται νοσηλεία
 • Δαπάνη φαρμάκων, μικροβιολογικών αναλύσεων, ακτινολογικών εξετάσεων, αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών
 • Δαπάνες Αισθητικών Χειρουργικών Επεμβάσεων εξαιτίας καλυπτόμενου Ατυχήματος
 • Μεταφορά με νοσοκομειακό όχημα προς το νοσοκομείο, εφόσον αυτό είναι ιατρικά επιβεβλημένο.
 • Μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος, απλούς ή γύψινους επιδέσμους, νάρθηκες
 • Έξοδα χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας και φυσικοθεραπείας.
 • Δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης τεχνητού προσθετικού χεριού, ποδιού και απλού τεχνητού ματιού, μοσχεύματος κερατοειδούς, ενδοφακού, αρτηριών, βαλβίδας καρδιάς, βηματοδότη, απινειδωτή, υλικών οστεοσύνθεσης και ειδικών υλικών όταν είναι ιατρικά βεβαιωμένο ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος ή ασθένειας που συνέβη στον Ασφαλισμένο μετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου.
 • Δαπάνη ιδιωτικής αποκλειστικής νοσοκόμας (πλήρους απασχόλησης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντα γιατρού λόγω της φύσης της νοσηλείας).

Πώς θα αποζημιωθώ

Υπάρχουν δύο τρόποι:

Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

Η κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρία των Αναγνωρισμένων Εξόδων Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία γίνεται με Απευθείας Εξόφλησή τους από την ασφαλιστική εταιρία.

 Δεν χρειάζεται να καταβάλουμε τα έξοδα με δικά μας κεφάλαια. (Ελεύθερη Πρόσβαση)

Νοσοκομειακή περίθαλψη σε Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

Η κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρία των Αναγνωρισμένων Εξόδων Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία γίνεται

μετά την προσκόμιση των πρωτοτύπων παραστατικών. Πρέπει πρώτα εμείς να καταβάλουμε τα έξοδα με δικά μας κεφάλαια και στην συνέχεια να προσκομίσουμε τις πρωτότυπες αποδείξεις στην ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να μας αποδοθούν τα έξοδα.  (Απολογιστική Αποζημίωση)

Φυσικά και στις δύο περιπτώσεις σε περίπτωση συμμετοχής μας στα έξοδα θα πρέπει να καταβάλουμε στο νοσοκομείο την όποια συμμετοχή προβλέπεται.

Πόσο θα μου κοστίσει;

Το κόστος κάθε προγράμματος ασφάλισης εξαρτάται από την εταιρεία και τις παροχές. Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενδεικτικά είναι:

 • Η συμμετοχή ή όχι του ασφαλιζόμενου στο κόστος των Νοσοκομειακών Δαπανών
 • Η Υποχρεωτική ή  μη χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Η Θέση Νοσηλείας που θα επιλέξει ο ασφαλιζόμενος δηλαδή αν θα νοσηλεύεται σε Τρίκλινο. Δίκλινο ή Μονόκλινο Δωμάτιο

Το Ανώτατο Κεφάλαιο που θα έχει στην διάθεσή του ο ασφαλιζόμενος σε περίπτωση Νοσηλείας

Η δυνατότητα Νοσηλείας στο Εξωτερικό με ή χωρίς προέγκριση από την ασφαλιστική εταιρία

Τι θα πρέπει να προσέξω

Η κατανόηση των ασφαλιστικών όρων και εννοιών χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και πολλοί, ακόμη και άνθρωποι του χώρου, δυσκολεύονται στην ερμηνεία τους.

Κύρια επιλογή μας θα πρέπει να είναι αυτή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ο οποίος θα μας συμβουλεύσει και θα μας κατευθύνει ανάλογα.

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής στον οποίο θα απευθυνθούμε θα πρέπει καταρχήν να μας ενημερώσει:

 • Αν παρέχει της υπηρεσίες του για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιριών, Ασφαλιστικός Σύμβουλος & Ασφαλιστικός Πράκτορας, ή αν λειτουργεί κατ’ εντολήν μας, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας, Μεσίτης Ασφαλίσεων
 • Αν παρέχει συμβουλές βάσει Αμερόληπτης Ανάλυσης,  με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να προτείνει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την σύμβαση που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες μας.

Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων, βάσει ιδίως των πληροφοριών τις οποίες θα έχουμε παρέχει,  θα διευκρινίσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μας καθώς και τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συμβουλές που μας παρέχει σχετικά με συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν αλλά και την συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία.

Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην αγορά ενός προϊόντος το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες μας από πλευράς καλύψεων και κόστους.

 

 

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όλοι μια αναδιάρθρωση της δημόσιας ασφάλισης και τη δεδομένη υποβάθμιση των παροχών υγείας από τα κοινωνικά ταμεία. Επιπλέον, είναι εμφανής η στροφή των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος μιας νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο (τα ράντζα έκαναν ξανά δυναμικά την εμφάνισή τους).

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όλοι μια αναδιάρθρωση της δημόσιας ασφάλισης και τη δεδομένη υποβάθμιση των παροχών υγείας από τα κοινωνικά ταμεία. Επιπλέον, είναι εμφανής η στροφή των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος μιας νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο (τα ράντζα έκαναν ξανά δυναμικά την εμφάνισή τους).

Από την άλλη πλευρά παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον, παρά τη δεδομένη οικονομική στενότητα, από τους πολίτες για ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας ή αλλιώς νοσοκομειακά & εξωνοσοκομειακά προγράμματα.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τα επίσημα στοιχεία της ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος σύμφωνα με τα οποία ο κλάδος Υγείας παρουσίασε αύξηση 17%, το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσίασαν μείωση.

Η ιδιωτική ασφάλιση δεν θεωρείται πλέον είδος πολυτελείας αλλά μια αναγκαία δαπάνη και τα διαδεδομένα, κατά το παρελθόν, επιχειρήματα ”αν δεν πλήρωνα τόσα στο ταμείο μου θα είχα μια φοβερή ιδιωτική ασφάλεια” ή ”αν μπορούσα να μην πληρώνω (πχ) ΤΕΒΕ θα έκανα μια ιδιωτική” έπαψαν πλέον να υφίστανται καθώς ποτέ δεν είχαν ουσιαστική βάση αλλά χρησίμευαν μόνο ως δικαιολογία, προς τον εαυτό μας, για να μην δούμε την ουσία του προβλήματος.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ιδιωτική ασφάλιση αντί να συμπληρώνει τη Δημόσια δυστυχώς έφτασε στο σημείο να την υποκαθιστά πλήρως καθώς όλοι μας βιώνουμε καθημερινά την σκληρή πραγματικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας:

 • Νοσοκομεία, έρμαια της κακοδιαχείρισης, βουλιάζουν στα ελλείμματα.
 • Ο πολίτης στην ανάγκη του να έχει άμεση πρόσβαση στον γιατρό ή τη μονάδα υγείας που επιθυμεί βρίσκεται μπροστά σε ένα δυσκίνητο και προβληματικό δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο τον ταλαιπωρεί με ιδιαίτερα γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • Πολίτες ταλαιπωρούνται στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων τις πρωινές ώρες και τις ημέρες εφημερίας καθώς η κρίση οδηγεί όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας στο δημόσιο σύστημα υγείας με αποτέλεσμα:
  • Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όπου κλείνονται ραντεβού με γιατρούς εξειδικευμένους να έχουν αναμονή ακόμη και 12 μήνες!!!
  • Τις ημέρες εφημερίας των νοσοκομείων ο μέσος χρόνος αναμονής να φτάνει τις 12 ώρες!!!
 • Τεράστιες ουρές και λίστες αναμονής αναγκάζουν τους ασθενείς να καταφεύγουν σε κάθε τρόπο για να εξυπηρετηθούν, ορθόδοξο ή ανορθόδοξο.
 • Γερασμένα Νοσοκομεία, ιδίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιούν ακόμη μηχανήματα εικοσαετίας, με ότι αυτό συνεπάγεται, ενώ και τα πιο πρόσφατα δεν συντηρούνται ικανοποιητικά.
 • Αθήνα και Θεσσαλονίκη δέχονται ασθενείς από άλλες περιοχές σε ποσοστό πάνω από 38% και 47% αντίστοιχα, λόγω της ανεπάρκειας των νοσοκομείων της περιφέρειας να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις ασθενών με σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα η κατάσταση στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας να είναι εκρηκτική. Τα ποσοστά αυτά είναι μεγαλύτερα και από τα αντίστοιχα του 1980!
 • Το σύστημα διακομιδής ασθενών του ΕΚΑΒ αντιμετωπίζει πολλά και σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κόστος ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές.
 • Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη έχει καταρρεύσει. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόλο που δεν έχουν περάσει ούτε δύο χρόνια από την δημιουργία του έχει καταρεύσει καθώς δεν διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του με αποτέλεσμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα :
  • Να καταγγέλλονται συμβάσεις με ιατρικούς συλλόγους, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και διάφορους προμηθευτές αναλωσίμων υλικών.
  • Εν μέσω οικονομικής κρίσης, οι ασθενείς να καταβάλλουν το σύνολο της δαπάνης κατά την αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων!!!

 Αρχές του 2014 και ύστερα από 4 μήνες απεργιακών κινητοποιήσεων η πρωτοβάθμια περίθαλψη όπως την γνωρίζαμε δεν υπάρχει πιά και αφού για κάθε ημέρα απεργίας χάθηκαν περίπου 65.000 ραντεβού ασφαλισμένων, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, δημιουργήθηκε ένας νέος φορέας το Π.Ε.Δ.Η., ο οποίος θα λειτουργήσει πλήρως από τις αρχές του 2015. 

Μέχρι τότε το δημόσιο θα πειραματίζεται, όπως έκανε πάντα, σε βάρος της Υγείας των Πολιτών.

 

Είναι απαραίτητη η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας;

Το Δημόσιο

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όλοι μια αναδιάρθρωση της δημόσιας ασφάλισης και τη δεδομένη υποβάθμιση των παροχών υγείας από τα κοινωνικά ταμεία. Επιπλέον, είναι εμφανής η στροφή των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος μιας νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο (τα ράντζα έκαναν ξανά δυναμικά την εμφάνισή τους).

Είναι απαραίτητη η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας;

Το Δημόσιο

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όλοι μια αναδιάρθρωση της δημόσιας ασφάλισης και τη δεδομένη υποβάθμιση των παροχών υγείας από τα κοινωνικά ταμεία. Επιπλέον, είναι εμφανής η στροφή των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος μιας νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο (τα ράντζα έκαναν ξανά δυναμικά την εμφάνισή τους).

Από την άλλη πλευρά παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον, παρά τη δεδομένη οικονομική στενότητα, από τους πολίτες για ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας ή αλλιώς νοσοκομειακά & εξωνοσοκομειακά προγράμματα.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τα επίσημα στοιχεία της ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος σύμφωνα με τα οποία ο κλάδος Υγείας παρουσίασε αύξηση 17%, το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσίασαν μείωση.

Η ιδιωτική ασφάλιση δεν θεωρείται πλέον είδος πολυτελείας αλλά μια αναγκαία δαπάνη και τα διαδεδομένα, κατά το παρελθόν, επιχειρήματα ‘’αν δεν πλήρωνα τόσα στο ταμείο μου θα είχα μια φοβερή ιδιωτική ασφάλεια’’ ή ‘’αν μπορούσα να μην πληρώνω (πχ) ΤΕΒΕ θα έκανα μια ιδιωτική’’  έπαψαν πλέον να υφίστανται καθώς ποτέ δεν είχαν ουσιαστική βάση αλλά χρησίμευαν μόνο ως δικαιολογία, προς τον εαυτό μας, για να μην δούμε την ουσία του προβλήματος.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ιδιωτική ασφάλιση αντί να συμπληρώνει τη Δημόσια Ασφάλιση, δυστυχώς έφτασε στο σημείο να την υποκαθιστά πλήρως καθώς όλοι μας βιώνουμε καθημερινά την σκληρή πραγματικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας:

 • Νοσοκομεία, έρμαια της κακοδιαχείρισης, βουλιάζουν στα ελλείμματα.
 • Ο πολίτης στην ανάγκη του να έχει άμεση πρόσβαση στον γιατρό ή τη μονάδα υγείας που επιθυμεί βρίσκεται μπροστά σε ένα δυσκίνητο και προβληματικό δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο τον ταλαιπωρεί με ιδιαίτερα γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • Πολίτες ταλαιπωρούνται στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων τις πρωινές ώρες και τις ημέρες εφημερίας καθώς η κρίση οδηγεί όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας στο δημόσιο σύστημα υγείας με αποτέλεσμα:
  • Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όπου κλείνονται ραντεβού με γιατρούς εξειδικευμένους να έχουν αναμονή ακόμη και 12 μήνες!!!
  • Τις ημέρες εφημερίας των νοσοκομείων ο μέσος χρόνος αναμονής να φτάνει τις 12 ώρες!!!
 • Τεράστιες ουρές και λίστες αναμονής αναγκάζουν τους ασθενείς να καταφεύγουν σε κάθε τρόπο για να εξυπηρετηθούν, ορθόδοξο ή ανορθόδοξο.
 • Γερασμένα Νοσοκομεία, ιδίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιούν ακόμη μηχανήματα εικοσαετίας, με ότι αυτό συνεπάγεται, ενώ και τα πιο πρόσφατα δεν συντηρούνται ικανοποιητικά.
 • Αθήνα και Θεσσαλονίκη δέχονται ασθενείς από άλλες περιοχές σε ποσοστό πάνω από 38% και 47% αντίστοιχα, λόγω της ανεπάρκειας των νοσοκομείων της περιφέρειας να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις ασθενών με σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα η κατάσταση στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας να είναι εκρηκτική. Τα ποσοστά αυτά είναι μεγαλύτερα και από τα αντίστοιχα του 1980!
 • Το σύστημα διακομιδής ασθενών του ΕΚΑΒ αντιμετωπίζει πολλά και σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κόστος ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές.
 • Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη έχει καταρρεύσει. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του με αποτέλεσμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα :
  • Να καταγγέλλονται συμβάσεις με ιατρικούς συλλόγους, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και διάφορους προμηθευτές αναλωσίμων υλικών.
  • Εν μέσω οικονομικής κρίσης, οι ασθενείς να καταβάλλουν το σύνολο της δαπάνης κατά την αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων!!!
  • Λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, κάθε ημέρα απεργίας να χάνονται περίπου 65.000 ραντεβού ασφαλισμένων.

Τι ορίζεται ως Υγεία

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), ως «Υγεία» ορίζεται η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση και το επίπεδο υγείας ενός πληθυσμού αντανακλάται όχι μόνο στους κλασσικούς δείκτες αρνητικής υγείας, δηλαδή της θνησιμότητας και της νοσηρότητας, αλλά περιλαμβάνει και τους θετικούς δείκτες αυτοεκτίμησης της κατάστασης υγείας από τα ίδια τα άτομα.

Ως «Σύστημα Υγείας» ορίζεται το σύνολο των ανθρώπινων, υλικών και χρηματικών πόρων καθώς επίσης των οργανισμών, ιδρυμάτων και φορέων οι οποίοι συνδέονται με τη χρηματοδότηση, τη ρύθμιση και την επιτέλεση «δράσεων υγείας».

Ως «Δράση Υγείας» ορίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σύνολο δραστηριοτήτων η οποία έχει πρωταρχικό της σκοπό τη βελτίωση ή τη διατήρηση της υγείας.

Στόχος «Συστήματος Υγείας»

Κάθε «Σύστημα Υγείας» πρέπει να επιτυγχάνει την εκπλήρωση τριών στόχων:

 1. Ο πρωταρχικός στόχος κάθε συστήματος υγείας είναι η βελτίωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού. Ο στόχος αυτός έχει διπλή διάσταση. Περιλαμβάνει αφενός τη βελτίωση του μέσου επίπεδου υγείας όλου του πληθυσμού και αφετέρου την ισότιμη διάχυση της καλής υγείας μεταξύ του πληθυσμού.
 2. Ο δεύτερος στόχος είναι η ανταποκρισιμότητα του συστήματος υγείας στις προσδοκίες των πολιτών, οι οποίες αναφέρονται στην καθημερινή επαφή των πολιτών με το σύστημα. Ειδικότερα, περιλαμβάνει το σεβασμό και την αξιοπρεπή αντιμετώπιση των ασθενών από τις υπηρεσίες και τους επαγγελματίες υγείας και την ικανοποίηση που αποκομίζουν ως χρήστες των υπηρεσιών αυτών. Ο στόχος αυτός διακρίνεται σε δύο μέρη, το πρώτο είναι η βελτίωση του μέσου επίπεδου ανταποκρισιμότητας του συστήματος και το δεύτερο η προαγωγή της ισότητας στην κατανομή της ανταποκρισιμότητας μεταξύ των πολιτών, ανεξάρτητα από τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές τις οποίες ενδεχομένως εμφανίζουν.
 3. Ο τρίτος στόχος είναι η δικαιοσύνη στην κατανομή των βαρών στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και η προστασία των νοικοκυριών έναντι του οικονομικού κινδύνου λόγω έλευσης κάποιας ασθένειας.

Τι πιστεύουν οι Πολίτες

Η εκπλήρωση των παραπάνω τριών στόχων από το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει αποτύχει σε μεγάλο βαθμό κάτι που αποτυπώνεται εύλογα στην γνώμη των πολιτών.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο μόλις το 15% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας καθώς το 85% όχι μόνο δεν είναι ικανοποιημένο αλλά θεωρεί ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι επικίνδυνο.

Η δυσαρέσκεια αυτή αποτυπώνεται έμπρακτα στην μεγάλη στροφή των Ελλήνων, παρά την οικονομική κρίση, στις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν ιδιωτικοί φορείς. Έτσι για τις Εξωνοσοκομειακές Υπηρεσίες, περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες (51%) απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ το 20% των Ελλήνων επιλέγουν, παρά το υψηλό κόστος, Νοσοκομειακές Υπηρεσίες ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Ακόμα και πολλοί ασφαλισμένοι προτιμούν να πληρώσουν για την περίθαλψή τους, παρά να χρησιμοποιήσουν τις δωρεάν αλλά χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας που τους παρέχονται.

Ως αποτέλεσμα, η στροφή αυτή αποτυπώνεται και στα οικονομικά μεγέθη καθώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην Ευρώπη και ένα από τα υψηλότερα στον ΟΟΣΑ (σταθερά πάνω από 40% των συνολικών δαπανών υγείας τα τελευταία χρόνια. Περίπου 800,00 € κατ’ άτομο ετησίως!!!, στοιχεία τα οποία συμφωνούν και με τις εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). εδώ να μπει η παρουσίαση power point

 

Απάντηση στο Αρχικό Ερώτημα:

Είναι απαραίτητη η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας? Η απάντηση είναι Απλή και μπορεί να δοθεί ξεχωριστά από τον καθένα μας.

Όποιος από μας ανήκει στην μικρή μερίδα των πολιτών που είναι ικανοποιημένοι από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πιστεύει ότι η το Εθνικό Σύστημα Υγείας εκπληρώνει τους στόχους του και νιώθει ότι του παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια, αυτοεκτίμηση και σιγουριά: Θα απαντήσει Αρνητικά!!!

Αν όμως ανήκει στην μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που πιστεύουν το αντίθετο δηλαδή ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν εκπληρώνει τους στόχους του και ότι δεν παρέχει το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας και ποιότητας υπηρεσιών: Θα απαντήσει Θετικά!!!  

Υγεία και Ιδιωτική Ασφάλιση

Θεωρούμε ως μέγιστη συνεισφορά της ανθρώπινης πρόνοιας, την δυνατότητα χρησιμοποίησης κάθε δυνατής επιλογής σε θέματα υγείας ακριβώς εκείνη την ώρα που θα χρειαστεί.

Υπάρχουν ορισμένα γεγονότα στην ζωή κάθε ανθρώπου που δεν αντιμετωπίζονται καθόλου εύκολα και εξαρτώνται από τις αντοχές και από τις ανοχές του καθενός.

Πιστεύουμε ότι κανένας δε θα άντεχε να βλέπει ένα αγαπημένο του πρόσωπο να υποφέρει ή να ταλαιπωρείται για όλη του την ζωή ή/και να χαθεί επειδή δε φρόντισε να προνοήσει κατάλληλα γι αυτό, την στιγμή που έπρεπε.

Η ασφάλεια νοσοκομειακής περίθαλψης υπηρετεί έναν συγκλονιστικό σκοπό: Να Σώσει ή Να Παρατείνει Την Ζωή!

Κάθε άνθρωπος νοσηλεύεται στη ζωή του κατά μέσο όρο 4-5 φορές. Κανείς δε γνωρίζει:

 • σε ποια ηλικία θα χρειαστεί να γίνει αυτό,
 • τι θα του συμβεί,
 • που θα χρειαστεί να νοσηλευτεί

Θα πρέπει να πάει σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο; Θα μείνει στην Ελλάδα ή θα πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό; κ.λπ.

Οι απαντήσεις σε αυτά αλλά και σε άλλα ερωτήματα που προκύπτουν, σε μία τέτοια κατάσταση, εξαρτώνται  από το είδος της πάθησης, από το που βρίσκεται ο κατάλληλος γιατρός ή η κατάλληλη κλινική και εν τέλει και από τον σημαντικότερο ίσως παράγοντα σήμερα που είναι το κόστος νοσηλείας.

Οι εξειδικεύσεις στην ιατρική διευρύνονται διαρκώς ενώ συνεχώς νέες ασθένειες εμφανίζονται και μεταλλάσσονται καθιστώντας το μέλλον αβέβαιο.

Η Ιδιωτική Ασφάλιση δίνει την δυνατότητα όλων των επιλογών χωρίς το άγχος του κόστους, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ταχύτητα δράσης παρακάμπτοντας τις αγκυλώσεις των κρατικών ταμείων που πολλές φορές έχουν αποδειχθεί καταστρεπτικές ή μοιραίες.

Ο Daniel Goleman στο εξαιρετικό του βιβλίο «Συναισθηματική Νοημοσύνη» αναφέρει:

 «Ο άνθρωπος έχει την ακλόνητη πεποίθηση ότι είναι άτρωτος και γι αυτό παθαίνει μεγάλο σοκ όταν συμβεί κάτι κακό στην υγεία του»

Σε όλο τον κόσμο όλοι αυτοί που νοσηλεύονται καθημερινά ακριβώς το ίδιο πίστευαν κάποια στιγμή για τον εαυτό τους.

Ο άνθρωπος δεν είναι ρομπότ. Υπόκειται στους νόμους της φύσης, αρρωσταίνει, χτυπάει, γερνάει και πεθαίνει.

Αν αποδεχτεί αυτή την πραγματικότητα τότε θα αποδεχτεί και την Ουσιώδη Σημασία της Ασφάλισης για την Ευημερία του και την Ποιότητα της Ζωής του.

 

 

Βασικοί Ορισμοί των Ιδιωτικών Προγραμμάτων Υγείας

 

Βασικοί Ορισμοί των Ιδιωτικών Προγραμμάτων Υγείας

ΑΤΥΧΗΜΑ

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί σε αυτόν προσωρινή ή μόνιμη, μερική ή ολική ανικανότητα, ή θάνατο ή ανάγκη νοσοκομειακής ή εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Κάθε βλάβη της υγείας που δεν οφείλεται σε ατύχημα αλλά σε παθολογικά αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν υπήρχαν, ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισμένος αγνοούσε την

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης ή της επαναφοράς της σε ισχύ.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης για κάθε παροχή το οποίο και ισχύει για κάθε ασφαλιστικό έτος.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Τα εύλογα και συνήθη έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του Ασφαλισμένου τα οποία

καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και μέχρι το Ανώτατο Όριο

Ευθύνης της Εταιρίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Το ποσό των Αναγνωρισμένων Εξόδων, όπως αυτό ορίζεται στο Ασφαλιστήριο και το

οποίο θα καταβληθεί από την Εταιρία στον Ασφαλισμένο, μετά την προσκόμιση των

πρωτότυπων παραστατικών για την καταβολή του ασφαλίσματος.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Τα έξοδα νοσηλείας εξοφλούνται απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία στο συνεργαζόμενο νοσοκομείο χωρίς ο ασφαλιζόμενος να χρειάζεται να τα καταβάλει με δικά του έξοδα και να τα  

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η ανάληψη από την Εταιρία της απευθείας εξόφλησης προς το Συμβεβλημένο Δίκτυο Νοσοκομείων όλων των Αναγνωρισμένων Εξόδων, που έγιναν σύμφωνα με τους όρους και τις καλύψεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

ΕΥΛΟΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΗ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Οι σύμφωνες με τις συνήθεις και λογικές χρεώσεις της αγοράς δαπάνες για ιατρικές και

νοσοκομειακές υπηρεσίες, οι οποίες είναι σχετικές με τη διάγνωση της ασθένειας, απαραίτητες για ιατρικούς λόγους και σύμφωνες με την ιατρική πρακτική και την επιστημονική βιβλιογραφία. Η χρέωση θεωρείται λογική, όταν είναι σύμφωνη με το γενικό επίπεδο τιμών για παρόμοια ή συγκρίσιμη υπηρεσία και δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη χρέωση από άλλους φορείς, του ίδιου επιπέδου, της περιοχής που παρασχέθηκε η υπηρεσία.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Παθήσεις, ασθένειες ή ατυχήματα τα οποία  αναφέρονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα οποία δεν καλύπτονται καθόλη την διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Παθήσεις, ασθένειες ή ατυχήματα τα οποία  αναφέρονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα οποία καλύπτονται μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρώτης έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δαπάνη που αφορά στην αμοιβή του χειρουργού για την χειρουργική επέμβαση και την εντός του Νοσοκομείου παρακολούθηση, στην αμοιβή του αναισθησιολόγου για την αναισθησία, η οποία απαιτείται για τη διεξαγωγή χειρουργικής επέμβασης ή εξέτασης ή στην αμοιβή του θεράποντα ιατρού, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Η ετήσια αύξηση στα ασφάλιστρα του συμβολαίου, λόγω μεταβολής, ενδεικτικά, της ηλικίας του ασφαλισμένου, του ιατρικού πληθωρισμού, του κόστος νοσηλειών κ.λπ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

 Η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαταραχή της υγείας του Ασφαλισμένου, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, που μπορεί να επιφέρει απώλεια της ζωής του ή να έχει σαν συνέπεια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του αν δεν του παρασχεθεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση ιατρική ή χειρουργική θεραπεία σε Νοσοκομείο.

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας του Ασφαλισμένου, η οποία είτε είχε παρουσιάσει συμπτώματα, είτε είχε διαγνωστεί, είτε είχε αντιμετωπιστεί με ιατρική ή/ και φαρμακευτική

αγωγή, είτε είναι επακόλουθο γενετικής ανωμαλίας ή τραυματισμού ή ασθενείας, πριν από την ημερομηνία ένταξής του στην ασφάλιση. Οποιαδήποτε Μη Δηλωθείσα Προϋπάρχουσα Πάθηση, θα αποτελεί αιτία απαλλαγής της Εταιρίας από κάθε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, ή/ και καταγγελίας του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Νοσηλεία λόγω ασθένειας που οφείλεται στις ίδιες ή συναφείς αιτίες, καθώς και όλες οι σωματικές βλάβες που οφείλονται στο ίδιο ατύχημα θα θεωρούνται σαν ένα Περιστατικό Νοσηλείας.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Το περιστατικό νοσηλείας το οποίο σχετίζεται με την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας τα οποία απαιτούν χειρουργική επέμβαση.

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα τέκνα του Ασφαλισμένου ηλικίας τριάντα (30) ημερών έως δεκαοκτώ (18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή κλινική που λειτουργεί νόμιμα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου και διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Δεν θεωρούνται «Νοσοκομεία» τα ιδρύματα αποκατάστασης, επανένταξης για αλκοολικούς ή τοξικομανείς, τα αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, τα φυσιοθεραπευτήρια, οι οίκοι ευγηρίας, οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές, καθώς και κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή χώρος στον οποίο ασκείται μη επιστημονικά αναγνωρισμένη ιατρική π.χ. βελονισμός, γιόγκα, ομοιοπαθητική κ.λ.π.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Εισαγωγή και παραμονή του Ασφαλισμένου για τουλάχιστον μία (1) διανυκτέρευση για λόγους θεραπείας, η οποία είναι ιατρικώς απαραίτητο να παρέχεται σε Νοσοκομείο. Η

παραμονή σε Νοσοκομείο για προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις δεν θεωρείται Νοσηλεία.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Παραπάνω από μία Νοσηλεία σε Νοσοκομείο με αιτία το ίδιο περιστατικό ή επιπλοκή του (διαδοχική Νοσηλεία) θεωρείται ενιαία Νοσηλεία, εφόσον η επόμενη εισαγωγή

στο Νοσοκομείο γίνει μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία πρώτης εξόδου από το Νοσοκομείο.

ΓΙΑΤΡΟΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Άτομο που ασκεί νόμιμα ειδικότητα γιατρού ή χειρουργού αναγνωρισμένη από Ιατρικό Σύλλογο.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Κάθε μεμονωμένη πράξη, που πραγματοποιείται από γιατρό, είναι επιστημονικά αναγνωρισμένη και επιβάλλεται ιατρικά για τη διάγνωση, ίαση ή αποκατάσταση της υγείας

του Ασφαλισμένου.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Τα αναγκαία έξοδα για την περίθαλψη ή και θεραπεία του Ασφαλισμένου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Είναι το ποσοστό ή το ποσό που βαρύνει τον Ασφαλισμένο και αφορά σε δαπάνες

νοσοκομειακής ή/και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ή απλά η συμμετοχή του στα έξοδα σε περίπτωση αποζημίωσης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GENERALI CALL CENTER

Το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο που λειτουργεί σε 24ωρη βάση και είναι επανδρωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό και λειτουργεί συντονιστικά και συμβουλευτικά προς τον Ασφαλισμένο.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ή ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το Νοσοκομείο με το οποίο υπάρχει σύμβαση της ασφαλιστικής εταιρίας για απευθείας εξόφληση των εξόδων, χωρίς την εμπλοκή του ασφαλισμένου

ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κάθε Νοσοκομείο και Κλινική, που δεν ανήκει στο Συμβεβλημένο Δίκτυο Νοσοκομείων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

Πίνακας που περιλαμβάνει τα ανώτατα όρια αμοιβών Χειρουργών και Αναισθησιολόγων. Οι επεμβάσεις διαχωρίζονται ανάλογα με τη σοβαρότητά τους (πχ μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και ορίζεται το ανώτατο όριο της αμοιβής για κάθε χειρουργική επέμβαση.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συνεργασία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας, με την οποία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας η Εταιρία.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

Ο γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συνεργασία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας, με την οποία έχει συνάψει

σύμβαση συνεργασίας η Εταιρία.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Η αιφνίδια διαταραχή της υγείας Ασφαλισμένου που συνοδεύεται από σοβαρά συμπτώματα και για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια

στα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου για την αποφυγή σοβαρής οργανικής βλάβης.

ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Η ειδική κάρτα που χορηγεί η Εταιρία στους Ασφαλισμένους και στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός πελάτη του Ασφαλισμένου. Ο Ασφαλισμένος με την

επίδειξη της κάρτας και της αστυνομικής του ταυτότητας δικαιούται να κάνει χρήση των ιατρικών υπηρεσιών της Παροχής αυτής στα Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία.

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Είναι η κατηγορία δωματίου και υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο Ασφαλισμένος από τις παρακάτω αναφερόμενες και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.

 LUX, πολυτελές δωμάτιο με ένα κρεβάτι (η αμέσως ανώτερη κατηγορία από την Α΄ Θέση νοσηλείας).

Α’ Θέση, δωμάτιο με ένα κρεβάτι ή άλλο δωμάτιο με αποκλειστική χρήση από ένα άτομο.

Β’ Θέση, δωμάτιο με δύο κρεβάτια ή άλλο δωμάτιο με αποκλειστική χρήση από δύο άτομα.

Γ’ Θέση, δωμάτιο με τρία κρεβάτια ή άλλο δωμάτιο με αποκλειστική χρήση από τρία άτομα.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η ειδικά εξοπλισμένη μονάδα συνεργαζόμενου Νοσοκομείου που παρέχει ιατρική και

χειρουργική περίθαλψη σε ασθενείς που έχουν ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης

καταστάσεων εξαιρετικά επικινδύνων για την ζωή τους. Τα δωμάτια ανάρρωσης, τα δωμάτια απλής νοσηλείας και οι μονάδες παρακολούθησης δεν θεωρούνται Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

ONE-DAY CLINIC:

Νοσηλεία για θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις ή ιατρικές πράξεις, που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο και αφορούν περιστατικά πολλών ειδικοτήτων.

ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗΣ

Ανάλογα με το είδος του δωματίου που επιλέγει ο ασφαλιζόμενος τα νοσοκομεία χρεώνουν το αντίστοιχο κόστος για «δωμάτιο και τροφή». Όσο λιγότερα τα κρεβάτια που υπάρχουν σε ένα δωμάτιο τόσο μεγαλύτερη είναι η χρέωση. Πολλά ασφαλιστήρια προβλέπουν ένα ανώτατο ποσό ημερησίως για το συγκεκριμένο έξοδο. Τα πιο σύγχρονα  προγράμματα προβλέπουν την λεγόμενη «θέση νοσηλείας» στην οποία δεν υπάρχει ανώτατο ημερήσιο ποσό.

NΟΝ MEDICAL:

Αναλυτικές ερωτήσεις που συμπληρώνονται στην αίτηση ασφάλισης με σκοπό να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου.

ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Η ειδική κάρτα που χορηγεί η Εταιρία στον Ασφαλισμένο και αναγράφει το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό πελάτη Ασφαλισμένου, αριθμό ασφαλιστηρίου και τηλέφωνα επικοινωνίας.

BONUS ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 Σε πολλά νοσοκομειακά συμβόλαια προβλέπονται χρηματικά κίνητρα- επιβραβεύσεις σε περίπτωση όπου ο ασφαλισμένος χρησιμοποιήσει και την δημόσια ασφάλιση του για να καλύψει ολόκληρη ή μέρος μιας νοσηλείας

ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Ένα πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο έχει διάρκεια ένα έτος. Η Εταιρία ένα (1) μήνα πριν την λήξη της ετήσιας διάρκειας του Ασφαλιστηρίου, ενημερώνει γραπτά τον Συμβαλλόμενο για τα ασφάλιστρα που θα προσδιορίζονται για το επόμενο ασφαλιστικό έτος και την ημερομηνία καταβολής αυτών. Με την καταβολή από τον  Συμβαλλόμενο των ασφαλίστρων αυτών έως την ορισθείσα ημερομηνία οφειλής των, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόματα για ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους και παροχές του Ασφαλιστηρίου που ίσχυσε κατά το αμέσως προηγούμενο ασφαλιστικό έτος και χωρίς έλεγχο υγείας του Ασφαλισμένου.

 

Ποια είναι τα οφέλη των προγραμμάτων υγείας για τον καταναλωτή;

 

Τα προγράμματα υγείας προσφέρουν στον καταναλωτή:

Ποια είναι τα οφέλη των προγραμμάτων υγείας για τον καταναλωτή;

 

Τα προγράμματα υγείας προσφέρουν στον καταναλωτή:

 • Ανταπόκριση στην αυξανόμενη συνειδητοποίηση και ευαισθησία του καταναλωτή σε θέματα πρόληψης και προστασίας της Υγείας του.
 • Άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας, χρήση σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων και ιατρικής τεχνολογίας, καταβάλλοντας ένα λογικό κόστος, ασφάλιστρο, μέσω του προγράμματος υγείας.
 • Προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, εύκολη πρόσβαση σε γιατρούς και κλινικές, πλήρη ελευθερία επιλογής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
 • Μετάθεση του οικονομικού βάρους, που συνεπάγεται το κόστος μιας νοσηλείας, από την τσέπη του καταναλωτή στην ασφαλιστική εταιρεία.
 • Προστασία της Υγείας με τις πιο σύγχρονες ιατρικές μεθόδους, την πιο κατάλληλη χρονική στιγμή-χωρίς αναμονή, στο κατάλληλο σημείο.
 • Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υγείας, χωρίς χρονικούς περιορισμούς 24 ώρες/365 ημέρες,
 • Η ιδιωτική ασφάλιση δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε, να κάνει την θεραπεία που χρειάζεται όσο ακριβή και αν είναι αυτή. Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας συντελεί στην επιμήκυνση της ζωής και στην βελτίωση της ποιότητάς της. Όμως η νέα ιατρική τεχνολογία έχει κόστος που την κάνει απρόσιτη για το ευρύ κοινό.
 • Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μία περίοδο όπως η σημερινή, που τα οικονομικά προβλήματα της χώρας έχουν αντίκτυπο και στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • Τα ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας που καλύπτουν και την πρωτοβάθμια περίθαλψη, εκτός από την κάλυψη του κόστους, καθοδηγούν σωστά τους ασφαλισμένους ώστε να θωρακίσουν την υγεία τους.
 • Ο ασφαλισμένος χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες έχει άμεση πρόσβαση στον γιατρό ή τη μονάδα υγείας που επιθυμεί και αποφεύγει την ταλαιπωρία που προκαλεί ένα δυσκίνητο και προβληματικό δημόσιο σύστημα υγείας.
 • Παράλληλα οι ασφαλιστικές εταιρείες προωθούν και την ιδέα της πρόληψης, καθώς σχεδόν όλα τα προϊόντα καλύπτουν δωρεάν Check Up στους ασφαλισμένους. Γενικότερα, η ιδιωτική ασφάλιση έφερε τον Έλληνα καταναλωτή στην πρώτη θέση των υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας.

 

Ασφάλεια Υγείας

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια περίθαλψη Υγείας

 

Τα προγράμματα εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης ή αλλιώς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης αντίστοιχα, παρέχονται σε όλους, είτε έχουν είτε δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση, για την προστασία του  πολυτιμότερου αγαθού, της Υγείας της δικής μας και των αγαπημένων μας.

Το να προσπαθήσει κάποιος να αναλύσει τον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών προγραμμάτων  υγείας είτε αφορούν πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια περίθαλψη είτε και τα δύο δεν είναι καθόλου εύκολο καθώς περιλαμβάνουν λεπτομέρειες, όρους και έννοιες οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.

Άλλωστε κάθε ασφαλιστική εταιρία ελληνική ή/και ξένη, με έδρα την χώρα μας ή/και το εξωτερικό, έχει αναπτύξει τα δικά της προγράμματα ασφάλισης τα οποία μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, κάνοντας ακόμη δυσκολότερη την ανάλυσή τους. Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν πολλές φορές μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ακόμη και όταν διατίθενται από την ίδια ασφαλιστική εταιρία, πολύ δε μάλλον όταν κάποιος, που δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, προσπαθεί να συγκρίνει προγράμματα ασφάλισης διαφορετικών ασφαλιστικών εταιριών.

Σήμερα, παρά την μεγάλη οικονομική κρίση, παρατηρείται στροφή των πολιτών στα ιδιωτικά προγράμματα υγείας κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος τα οποία δείχνουν ότι ο κλάδος υγείας κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2013 αύξηση 17,6%, ενώ σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι ασφάλισης κινήθηκαν καθοδικά.

Η τάση αυτή θα συνεχιστεί, θα ενταθεί και τα ιδιωτικά προγράμματα υγείας θα βρίσκουν ακόμα μεγαλύτερη απήχηση όσο το Δημόσιο δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη των πολιτών για ουσιαστική, άμεση, απρόσκοπτη, αξιοπρεπή και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε, με την ιδιότητα μας ως Μεσίτες Ασφαλίσεων, να αποτυπώσουμε με απλά λόγια τις βασικές αρχές, έννοιες, ορολογίες και τον τρόπο λειτουργίας των Ιδιωτικών προγραμμάτων Ασφάλισης Υγείας.

Την Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη ή Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη ή Πρωτοβάθμια περίθαλψη ή Εξωνοσοκομειακές Δαπάνες θεωρούνται οι ιατρικές επισκέψεις, οι παρακλινικές εξετάσεις, οι φυσιοθεραπείες, τα φάρμακα κ.λπ. και γενικά κάθε ιατρική πράξη η οποία δεν απαιτεί την εισαγωγή του ασφαλιζομένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικού ασθενή (24ωρη παραμονή) και είναι ιατρικώς απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου.

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη ή Πρωτοβάθμια περίθαλψη ή Εξωνοσοκομειακές Δαπάνες θεωρούνται οι ιατρικές επισκέψεις, οι παρακλινικές εξετάσεις, οι φυσιοθεραπείες, τα φάρμακα κ.λπ. και γενικά κάθε ιατρική πράξη η οποία δεν απαιτεί την εισαγωγή του ασφαλιζομένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικού ασθενή (24ωρη παραμονή) και είναι ιατρικώς απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου.

Το όφελος και οι καλύψεις

Με τα ιδιωτικά προγράμματα κάλυψης Εξωνοσοκομειακών Δαπανών αποκτάμε πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας χωρίς τις αναμονές και τις χρονοβόρες διαδικασίες των δημόσιων ταμείων, αποκτάμε αξιοπρέπεια.

Μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης και ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης που θα επιλέξουμε, εξασφαλίζουμε την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται, μέχρι ένα  ανώτατο όριο ανά περίπτωση, για:

 • Διαγνωστικές Εξετάσεις με παραπεμπτικό δικού μας ιατρού ή συμβεβλημένου με την ασφαλιστική εταιρία, με ή/και χωρίς δική μας συμμετοχή
 • Ιατρικές επισκέψεις σε ιατρεία συμβεβλημένων ιατρών ή ιατρών δικής μας επιλογής, με ή/και χωρίς δική μας συμμετοχή ανά επίσκεψη  
 • Ιατρικές Επισκέψεις κατ’ οίκον από συμβεβλημένους ιατρούς, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, με ή/και χωρίς δική μας συμμετοχή ανά επίσκεψη
 • 24ωρη Τηλεφωνική Υποστήριξη με ιατρικές συμβουλές, καθοδήγηση, πληροφορίες και συντονισμό για την καλύτερη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού
 • Μεταφορά με Ασθενοφόρο  
 • Φυσιοθεραπείες από συμβεβλημένους φυσιοθεραπευτές, ακόμα και κατ’ οίκον, με ή/και χωρίς δική μας συμμετοχή ανά επίσκεψη
 • 1 Check-Up το χρόνο  
 • Προγεννητικό Έλεγχο
 • Οδοντιατρικό Έλεγχο, καθαρισμό, φθορίωση

Πώς θα αποζημιωθώ

Υπάρχουν δύο τρόποι:

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη σε Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο ή/και σε Συμβεβλημένο Δίκτυο Ιατρών

Η κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρία των Αναγνωρισμένων Εξόδων Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης σε Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο ή/και  Δίκτυο Ιατρών γίνεται με Απευθείας Εξόφλησή τους από την ασφαλιστική εταιρία.

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη σε Μη σε Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο ή/και σε Συμβεβλημένο Δίκτυο Ιατρών

Η κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρία των Αναγνωρισμένων Εξόδων Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης σε Μη Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο ή/και  Δίκτυο Ιατρών γίνεται μετά την προσκόμιση των πρωτοτύπων παραστατικών. Πρέπει πρώτα εμείς να καταβάλουμε τα έξοδα με δικά μας κεφάλαια και στην συνέχεια να προσκομίσουμε τις πρωτότυπες αποδείξεις στην ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να μας αποδοθούν τα έξοδα.  

Φυσικά και στις δύο περιπτώσεις σε περίπτωση συμμετοχής μας στα έξοδα θα πρέπει να καταβάλουμε στο Διαγνωστικό Κέντρο την όποια συμμετοχή προβλέπεται.

Πόσο θα μου κοστίσει η ασφάλιση υγείας;

Το κόστος κάθε προγράμματος ασφάλισης εξαρτάται από την εταιρεία και τις παροχές. Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενδεικτικά είναι:

 • Η συμμετοχή ή όχι του ασφαλιζόμενου στο κόστος των Διαγνωστικών Εξετάσεων και των Ιατρικών Επισκέψεων.
 • Το μικρό ή μεγάλο ανώτατο όριο Ιατρικών Επισκέψεων ή/και Διαγνωστικών Εξετάσεων κατ’ έτος
 • Η δυνατότητα Ελεύθερης Επιλογής Ιατρού ή αποκλειστικά και μόνο Συμβεβλημένου Ιατρού με την Ασφαλιστική Εταιρία

Τι θα πρέπει να προσέξω πριν επιλέξω ασφάλεια υγείας;

Η κατανόηση των ασφαλιστικών όρων και εννοιών χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και πολλοί, ακόμη και άνθρωποι του χώρου, δυσκολεύονται στην ερμηνεία τους.

Κύρια επιλογή μας θα πρέπει να είναι αυτή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ο οποίος θα μας συμβουλεύσει και θα μας κατευθύνει ανάλογα.

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής στον οποίο θα απευθυνθούμε θα πρέπει καταρχήν να μας ενημερώσει:

 • Αν παρέχει της υπηρεσίες του για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιριών, Ασφαλιστικός Σύμβουλος & Ασφαλιστικός Πράκτορας, ή αν λειτουργεί κατ’ εντολήν μας, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας, Μεσίτης Ασφαλίσεων
 • Αν παρέχει συμβουλές βάσει Αμερόληπτης Ανάλυσης,  με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να προτείνει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την σύμβαση που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες μας.

Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων, βάσει ιδίως των πληροφοριών τις οποίες θα έχουμε παρέχει,  θα διευκρινίσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μας καθώς και τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συμβουλές που μας παρέχει σχετικά με συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν αλλά και την συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία.

Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην αγορά ενός προϊόντος το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες μας από πλευράς καλύψεων και κόστους.

 

.

Την Νοσοκομειακή Περίθαλψη ή Δευτεροβάθμια Περίθαλψη

Νοσοκομειακή Περίθαλψη ή Δευτεροβάθμια Περίθαλψη ή Νοσοκομειακές Δαπάνες θεωρούνται όλες οι  δαπάνες στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος απαιτείται να εισαχθεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικός ασθενής (24ωρη παραμονή) και συμπεριλαμβάνουν όλες εκείνες τις δαπάνες οι οποίες είναι ιατρικώς απαραίτητες για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου και οι οποίες μπορεί να αφορούν: τα έξοδα Δωματίου και Τροφής, τις αμοιβές θεράποντος ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, τις διαγνωστικές και άλλες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της νοσηλείας, τα φάρμακα, τα διάφορα αναλώσιμα κ.λπ.  

Ασφάλεια Υγείας

Νοσοκομειακή Περίθαλψη ή Δευτεροβάθμια Περίθαλψη

Νοσοκομειακή Περίθαλψη ή Δευτεροβάθμια Περίθαλψη ή Νοσοκομειακές Δαπάνες θεωρούνται όλες οι  δαπάνες στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος απαιτείται να εισαχθεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικός ασθενής (24ωρη παραμονή) και συμπεριλαμβάνουν όλες εκείνες τις δαπάνες οι οποίες είναι ιατρικώς απαραίτητες για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου και οι οποίες μπορεί να αφορούν: τα έξοδα Δωματίου και Τροφής, τις αμοιβές θεράποντος ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, τις διαγνωστικές και άλλες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της νοσηλείας, τα φάρμακα, τα διάφορα αναλώσιμα κ.λπ.  

Το όφελος και οι καλύψεις της ασφάλειας υγείας

Με τα ιδιωτικά προγράμματα κάλυψης Νοσοκομειακών Δαπανών έχουμε στη διάθεσή μας, ανά πάσα στιγμή, ένα μεγάλο κεφάλαιο για να καλύψουμε τα έξοδα νοσηλείας οποιασδήποτε ασθένειας ή/και χειρουργικής επέμβασης όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι. Αποκτάμε πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας χωρίς τις αναμονές και τις χρονοβόρες διαδικασίες των δημόσιων ταμείων, αποκτάμε αξιοπρέπεια.

Μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης και ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης που θα επιλέξουμε, εξασφαλίζουμε την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται, μέχρι ένα  ανώτατο όριο ανά περίπτωση, για:

 • Δωμάτιο και τροφή με βάση την θέση νοσηλείας που έχουμε επιλέξει. Συνήθως επιλέγουμε ανάμεσα σε Α’ Θέση, Β’ Θέση και Γ’ Θέση
 • Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) & Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)
 • One-Day Clinic. Καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας για θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις ή ιατρικές πράξεις, που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο και αφορούν περιστατικά πολλών ειδικοτήτων
 • Αμοιβές γιατρών, χειρουργού και αναισθησιολόγου
 • Έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων με ή/και χωρίς να απαιτείται νοσηλεία
 • Δαπάνη φαρμάκων, μικροβιολογικών αναλύσεων, ακτινολογικών εξετάσεων, αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών
 • Δαπάνες Αισθητικών Χειρουργικών Επεμβάσεων εξαιτίας καλυπτόμενου Ατυχήματος
 • Μεταφορά με νοσοκομειακό όχημα προς το νοσοκομείο, εφόσον αυτό είναι ιατρικά επιβεβλημένο.
 • Μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος, απλούς ή γύψινους επιδέσμους, νάρθηκες
 • Έξοδα χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας και φυσικοθεραπείας.
 • Δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης τεχνητού προσθετικού χεριού, ποδιού και απλού τεχνητού ματιού, μοσχεύματος κερατοειδούς, ενδοφακού, αρτηριών, βαλβίδας καρδιάς, βηματοδότη, απινειδωτή, υλικών οστεοσύνθεσης και ειδικών υλικών όταν είναι ιατρικά βεβαιωμένο ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος ή ασθένειας που συνέβη στον Ασφαλισμένο μετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου.
 • Δαπάνη ιδιωτικής αποκλειστικής νοσοκόμας (πλήρους απασχόλησης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντα γιατρού λόγω της φύσης της νοσηλείας).

Πώς θα αποζημιωθώ

Υπάρχουν δύο τρόποι:

Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

Η κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρία των Αναγνωρισμένων Εξόδων Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία γίνεται με Απευθείας Εξόφλησή τους από την ασφαλιστική εταιρία.

 Δεν χρειάζεται να καταβάλουμε τα έξοδα με δικά μας κεφάλαια. (Ελεύθερη Πρόσβαση)

Νοσοκομειακή περίθαλψη σε Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

Η κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρία των Αναγνωρισμένων Εξόδων Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία γίνεται

μετά την προσκόμιση των πρωτοτύπων παραστατικών. Πρέπει πρώτα εμείς να καταβάλουμε τα έξοδα με δικά μας κεφάλαια και στην συνέχεια να προσκομίσουμε τις πρωτότυπες αποδείξεις στην ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να μας αποδοθούν τα έξοδα.  (Απολογιστική Αποζημίωση)

Φυσικά και στις δύο περιπτώσεις σε περίπτωση συμμετοχής μας στα έξοδα θα πρέπει να καταβάλουμε στο νοσοκομείο την όποια συμμετοχή προβλέπεται.

Πόσο θα μου κοστίσει;

Το κόστος κάθε προγράμματος ασφάλισης εξαρτάται από την εταιρεία και τις παροχές. Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενδεικτικά είναι:

 • Η συμμετοχή ή όχι του ασφαλιζόμενου στο κόστος των Νοσοκομειακών Δαπανών
 • Η Υποχρεωτική ή  μη χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Η Θέση Νοσηλείας που θα επιλέξει ο ασφαλιζόμενος δηλαδή αν θα νοσηλεύεται σε Τρίκλινο. Δίκλινο ή Μονόκλινο Δωμάτιο

Το Ανώτατο Κεφάλαιο που θα έχει στην διάθεσή του ο ασφαλιζόμενος σε περίπτωση Νοσηλείας

Η δυνατότητα Νοσηλείας στο Εξωτερικό με ή χωρίς προέγκριση από την ασφαλιστική εταιρία

Τι θα πρέπει να προσέξω

Η κατανόηση των ασφαλιστικών όρων και εννοιών χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και πολλοί, ακόμη και άνθρωποι του χώρου, δυσκολεύονται στην ερμηνεία τους.

Κύρια επιλογή μας θα πρέπει να είναι αυτή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ο οποίος θα μας συμβουλεύσει και θα μας κατευθύνει ανάλογα.

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής στον οποίο θα απευθυνθούμε θα πρέπει καταρχήν να μας ενημερώσει:

 • Αν παρέχει της υπηρεσίες του για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιριών, Ασφαλιστικός Σύμβουλος & Ασφαλιστικός Πράκτορας, ή αν λειτουργεί κατ’ εντολήν μας, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας, Μεσίτης Ασφαλίσεων
 • Αν παρέχει συμβουλές βάσει Αμερόληπτης Ανάλυσης,  με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να προτείνει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την σύμβαση που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες μας.

Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων, βάσει ιδίως των πληροφοριών τις οποίες θα έχουμε παρέχει,  θα διευκρινίσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μας καθώς και τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συμβουλές που μας παρέχει σχετικά με συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν αλλά και την συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία.

Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην αγορά ενός προϊόντος το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες μας από πλευράς καλύψεων και κόστους.

 

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όλοι μια αναδιάρθρωση της δημόσιας ασφάλισης και τη δεδομένη υποβάθμιση των παροχών υγείας από τα κοινωνικά ταμεία. Επιπλέον, είναι εμφανής η στροφή των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος μιας νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο (τα ράντζα έκαναν ξανά δυναμικά την εμφάνισή τους).

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όλοι μια αναδιάρθρωση της δημόσιας ασφάλισης και τη δεδομένη υποβάθμιση των παροχών υγείας από τα κοινωνικά ταμεία. Επιπλέον, είναι εμφανής η στροφή των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος μιας νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο (τα ράντζα έκαναν ξανά δυναμικά την εμφάνισή τους).

Από την άλλη πλευρά παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον, παρά τη δεδομένη οικονομική στενότητα, από τους πολίτες για ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας ή αλλιώς νοσοκομειακά & εξωνοσοκομειακά προγράμματα.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τα επίσημα στοιχεία της ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος σύμφωνα με τα οποία ο κλάδος Υγείας παρουσίασε αύξηση 17%, το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσίασαν μείωση.

Η ιδιωτική ασφάλιση δεν θεωρείται πλέον είδος πολυτελείας αλλά μια αναγκαία δαπάνη και τα διαδεδομένα, κατά το παρελθόν, επιχειρήματα ”αν δεν πλήρωνα τόσα στο ταμείο μου θα είχα μια φοβερή ιδιωτική ασφάλεια” ή ”αν μπορούσα να μην πληρώνω (πχ) ΤΕΒΕ θα έκανα μια ιδιωτική” έπαψαν πλέον να υφίστανται καθώς ποτέ δεν είχαν ουσιαστική βάση αλλά χρησίμευαν μόνο ως δικαιολογία, προς τον εαυτό μας, για να μην δούμε την ουσία του προβλήματος.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ιδιωτική ασφάλιση αντί να συμπληρώνει τη Δημόσια δυστυχώς έφτασε στο σημείο να την υποκαθιστά πλήρως καθώς όλοι μας βιώνουμε καθημερινά την σκληρή πραγματικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας:

 • Νοσοκομεία, έρμαια της κακοδιαχείρισης, βουλιάζουν στα ελλείμματα.
 • Ο πολίτης στην ανάγκη του να έχει άμεση πρόσβαση στον γιατρό ή τη μονάδα υγείας που επιθυμεί βρίσκεται μπροστά σε ένα δυσκίνητο και προβληματικό δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο τον ταλαιπωρεί με ιδιαίτερα γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • Πολίτες ταλαιπωρούνται στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων τις πρωινές ώρες και τις ημέρες εφημερίας καθώς η κρίση οδηγεί όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας στο δημόσιο σύστημα υγείας με αποτέλεσμα:
 • Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όπου κλείνονται ραντεβού με γιατρούς εξειδικευμένους να έχουν αναμονή ακόμη και 12 μήνες!!!
 • Τις ημέρες εφημερίας των νοσοκομείων ο μέσος χρόνος αναμονής να φτάνει τις 12 ώρες!!!
 • Τεράστιες ουρές και λίστες αναμονής αναγκάζουν τους ασθενείς να καταφεύγουν σε κάθε τρόπο για να εξυπηρετηθούν, ορθόδοξο ή ανορθόδοξο.
 • Γερασμένα Νοσοκομεία, ιδίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιούν ακόμη μηχανήματα εικοσαετίας, με ότι αυτό συνεπάγεται, ενώ και τα πιο πρόσφατα δεν συντηρούνται ικανοποιητικά.
 • Αθήνα και Θεσσαλονίκη δέχονται ασθενείς από άλλες περιοχές σε ποσοστό πάνω από 38% και 47% αντίστοιχα, λόγω της ανεπάρκειας των νοσοκομείων της περιφέρειας να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις ασθενών με σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα η κατάσταση στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας να είναι εκρηκτική. Τα ποσοστά αυτά είναι μεγαλύτερα και από τα αντίστοιχα του 1980!
 • Το σύστημα διακομιδής ασθενών του ΕΚΑΒ αντιμετωπίζει πολλά και σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κόστος ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές.
 • Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη έχει καταρρεύσει. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόλο που δεν έχουν περάσει ούτε δύο χρόνια από την δημιουργία του έχει καταρεύσει καθώς δεν διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του με αποτέλεσμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα :
 • Να καταγγέλλονται συμβάσεις με ιατρικούς συλλόγους, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και διάφορους προμηθευτές αναλωσίμων υλικών.
 • Εν μέσω οικονομικής κρίσης, οι ασθενείς να καταβάλλουν το σύνολο της δαπάνης κατά την αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων!!!

 Αρχές του 2014 και ύστερα από 4 μήνες απεργιακών κινητοποιήσεων η πρωτοβάθμια περίθαλψη όπως την γνωρίζαμε δεν υπάρχει πιά και αφού για κάθε ημέρα απεργίας χάθηκαν περίπου 65.000 ραντεβού ασφαλισμένων, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, δημιουργήθηκε ένας νέος φορέας το Π.Ε.Δ.Η., ο οποίος θα λειτουργήσει πλήρως από τις αρχές του 2015.

Μέχρι τότε το δημόσιο θα πειραματίζεται, όπως έκανε πάντα, σε βάρος της Υγείας των Πολιτών.

Είναι απαραίτητη η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας;

Το Δημόσιο

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όλοι μια αναδιάρθρωση της δημόσιας ασφάλισης και τη δεδομένη υποβάθμιση των παροχών υγείας από τα κοινωνικά ταμεία. Επιπλέον, είναι εμφανής η στροφή των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος μιας νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο (τα ράντζα έκαναν ξανά δυναμικά την εμφάνισή τους).

Είναι απαραίτητη η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας;

Το Δημόσιο

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όλοι μια αναδιάρθρωση της δημόσιας ασφάλισης και τη δεδομένη υποβάθμιση των παροχών υγείας από τα κοινωνικά ταμεία. Επιπλέον, είναι εμφανής η στροφή των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος μιας νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο (τα ράντζα έκαναν ξανά δυναμικά την εμφάνισή τους).

Από την άλλη πλευρά παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον, παρά τη δεδομένη οικονομική στενότητα, από τους πολίτες για ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας ή αλλιώς νοσοκομειακά & εξωνοσοκομειακά προγράμματα.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τα επίσημα στοιχεία της ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος σύμφωνα με τα οποία ο κλάδος Υγείας παρουσίασε αύξηση 17%, το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσίασαν μείωση.

Η ιδιωτική ασφάλιση δεν θεωρείται πλέον είδος πολυτελείας αλλά μια αναγκαία δαπάνη και τα διαδεδομένα, κατά το παρελθόν, επιχειρήματα ‘’αν δεν πλήρωνα τόσα στο ταμείο μου θα είχα μια φοβερή ιδιωτική ασφάλεια’’ ή ‘’αν μπορούσα να μην πληρώνω (πχ) ΤΕΒΕ θα έκανα μια ιδιωτική’’  έπαψαν πλέον να υφίστανται καθώς ποτέ δεν είχαν ουσιαστική βάση αλλά χρησίμευαν μόνο ως δικαιολογία, προς τον εαυτό μας, για να μην δούμε την ουσία του προβλήματος.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ιδιωτική ασφάλιση αντί να συμπληρώνει τη Δημόσια Ασφάλιση, δυστυχώς έφτασε στο σημείο να την υποκαθιστά πλήρως καθώς όλοι μας βιώνουμε καθημερινά την σκληρή πραγματικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας:

 • Νοσοκομεία, έρμαια της κακοδιαχείρισης, βουλιάζουν στα ελλείμματα.
 • Ο πολίτης στην ανάγκη του να έχει άμεση πρόσβαση στον γιατρό ή τη μονάδα υγείας που επιθυμεί βρίσκεται μπροστά σε ένα δυσκίνητο και προβληματικό δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο τον ταλαιπωρεί με ιδιαίτερα γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • Πολίτες ταλαιπωρούνται στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων τις πρωινές ώρες και τις ημέρες εφημερίας καθώς η κρίση οδηγεί όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας στο δημόσιο σύστημα υγείας με αποτέλεσμα:
 • Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όπου κλείνονται ραντεβού με γιατρούς εξειδικευμένους να έχουν αναμονή ακόμη και 12 μήνες!!!
 • Τις ημέρες εφημερίας των νοσοκομείων ο μέσος χρόνος αναμονής να φτάνει τις 12 ώρες!!!
 • Τεράστιες ουρές και λίστες αναμονής αναγκάζουν τους ασθενείς να καταφεύγουν σε κάθε τρόπο για να εξυπηρετηθούν, ορθόδοξο ή ανορθόδοξο.
 • Γερασμένα Νοσοκομεία, ιδίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιούν ακόμη μηχανήματα εικοσαετίας, με ότι αυτό συνεπάγεται, ενώ και τα πιο πρόσφατα δεν συντηρούνται ικανοποιητικά.
 • Αθήνα και Θεσσαλονίκη δέχονται ασθενείς από άλλες περιοχές σε ποσοστό πάνω από 38% και 47% αντίστοιχα, λόγω της ανεπάρκειας των νοσοκομείων της περιφέρειας να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις ασθενών με σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα η κατάσταση στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας να είναι εκρηκτική. Τα ποσοστά αυτά είναι μεγαλύτερα και από τα αντίστοιχα του 1980!
 • Το σύστημα διακομιδής ασθενών του ΕΚΑΒ αντιμετωπίζει πολλά και σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κόστος ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές.
 • Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη έχει καταρρεύσει. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του με αποτέλεσμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα :
 • Να καταγγέλλονται συμβάσεις με ιατρικούς συλλόγους, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και διάφορους προμηθευτές αναλωσίμων υλικών.
 • Εν μέσω οικονομικής κρίσης, οι ασθενείς να καταβάλλουν το σύνολο της δαπάνης κατά την αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων!!!
 • Λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, κάθε ημέρα απεργίας να χάνονται περίπου 65.000 ραντεβού ασφαλισμένων.

Τι ορίζεται ως Υγεία

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), ως «Υγεία» ορίζεται η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση και το επίπεδο υγείας ενός πληθυσμού αντανακλάται όχι μόνο στους κλασσικούς δείκτες αρνητικής υγείας, δηλαδή της θνησιμότητας και της νοσηρότητας, αλλά περιλαμβάνει και τους θετικούς δείκτες αυτοεκτίμησης της κατάστασης υγείας από τα ίδια τα άτομα.

Ως «Σύστημα Υγείας» ορίζεται το σύνολο των ανθρώπινων, υλικών και χρηματικών πόρων καθώς επίσης των οργανισμών, ιδρυμάτων και φορέων οι οποίοι συνδέονται με τη χρηματοδότηση, τη ρύθμιση και την επιτέλεση «δράσεων υγείας».

Ως «Δράση Υγείας» ορίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σύνολο δραστηριοτήτων η οποία έχει πρωταρχικό της σκοπό τη βελτίωση ή τη διατήρηση της υγείας.

Στόχος «Συστήματος Υγείας»

Κάθε «Σύστημα Υγείας» πρέπει να επιτυγχάνει την εκπλήρωση τριών στόχων:

 1. Ο πρωταρχικός στόχος κάθε συστήματος υγείας είναι η βελτίωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού. Ο στόχος αυτός έχει διπλή διάσταση. Περιλαμβάνει αφενός τη βελτίωση του μέσου επίπεδου υγείας όλου του πληθυσμού και αφετέρου την ισότιμη διάχυση της καλής υγείας μεταξύ του πληθυσμού.
 2. Ο δεύτερος στόχος είναι η ανταποκρισιμότητα του συστήματος υγείας στις προσδοκίες των πολιτών, οι οποίες αναφέρονται στην καθημερινή επαφή των πολιτών με το σύστημα. Ειδικότερα, περιλαμβάνει το σεβασμό και την αξιοπρεπή αντιμετώπιση των ασθενών από τις υπηρεσίες και τους επαγγελματίες υγείας και την ικανοποίηση που αποκομίζουν ως χρήστες των υπηρεσιών αυτών. Ο στόχος αυτός διακρίνεται σε δύο μέρη, το πρώτο είναι η βελτίωση του μέσου επίπεδου ανταποκρισιμότητας του συστήματος και το δεύτερο η προαγωγή της ισότητας στην κατανομή της ανταποκρισιμότητας μεταξύ των πολιτών, ανεξάρτητα από τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές τις οποίες ενδεχομένως εμφανίζουν.
 3. Ο τρίτος στόχος είναι η δικαιοσύνη στην κατανομή των βαρών στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και η προστασία των νοικοκυριών έναντι του οικονομικού κινδύνου λόγω έλευσης κάποιας ασθένειας.

Τι πιστεύουν οι Πολίτες

Η εκπλήρωση των παραπάνω τριών στόχων από το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει αποτύχει σε μεγάλο βαθμό κάτι που αποτυπώνεται εύλογα στην γνώμη των πολιτών.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο μόλις το 15% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας καθώς το 85% όχι μόνο δεν είναι ικανοποιημένο αλλά θεωρεί ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι επικίνδυνο.

Η δυσαρέσκεια αυτή αποτυπώνεται έμπρακτα στην μεγάλη στροφή των Ελλήνων, παρά την οικονομική κρίση, στις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν ιδιωτικοί φορείς. Έτσι για τις Εξωνοσοκομειακές Υπηρεσίες, περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες (51%) απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ το 20% των Ελλήνων επιλέγουν, παρά το υψηλό κόστος, Νοσοκομειακές Υπηρεσίες ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Ακόμα και πολλοί ασφαλισμένοι προτιμούν να πληρώσουν για την περίθαλψή τους, παρά να χρησιμοποιήσουν τις δωρεάν αλλά χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας που τους παρέχονται.

Ως αποτέλεσμα, η στροφή αυτή αποτυπώνεται και στα οικονομικά μεγέθη καθώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην Ευρώπη και ένα από τα υψηλότερα στον ΟΟΣΑ (σταθερά πάνω από 40% των συνολικών δαπανών υγείας τα τελευταία χρόνια. Περίπου 800,00 € κατ’ άτομο ετησίως!!!, στοιχεία τα οποία συμφωνούν και με τις εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). εδώ να μπει η παρουσίαση power point

Απάντηση στο Αρχικό Ερώτημα:

Είναι απαραίτητη η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας? Η απάντηση είναι Απλή και μπορεί να δοθεί ξεχωριστά από τον καθένα μας.

Όποιος από μας ανήκει στην μικρή μερίδα των πολιτών που είναι ικανοποιημένοι από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πιστεύει ότι η το Εθνικό Σύστημα Υγείας εκπληρώνει τους στόχους του και νιώθει ότι του παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια, αυτοεκτίμηση και σιγουριά: Θα απαντήσει Αρνητικά!!!

Αν όμως ανήκει στην μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που πιστεύουν το αντίθετο δηλαδή ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν εκπληρώνει τους στόχους του και ότι δεν παρέχει το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας και ποιότητας υπηρεσιών: Θα απαντήσει Θετικά!!!  

Υγεία και Ιδιωτική Ασφάλιση

Θεωρούμε ως μέγιστη συνεισφορά της ανθρώπινης πρόνοιας, την δυνατότητα χρησιμοποίησης κάθε δυνατής επιλογής σε θέματα υγείας ακριβώς εκείνη την ώρα που θα χρειαστεί.

Υπάρχουν ορισμένα γεγονότα στην ζωή κάθε ανθρώπου που δεν αντιμετωπίζονται καθόλου εύκολα και εξαρτώνται από τις αντοχές και από τις ανοχές του καθενός.

Πιστεύουμε ότι κανένας δε θα άντεχε να βλέπει ένα αγαπημένο του πρόσωπο να υποφέρει ή να ταλαιπωρείται για όλη του την ζωή ή/και να χαθεί επειδή δε φρόντισε να προνοήσει κατάλληλα γι αυτό, την στιγμή που έπρεπε.

Η ασφάλεια νοσοκομειακής περίθαλψης υπηρετεί έναν συγκλονιστικό σκοπό: Να Σώσει ή Να Παρατείνει Την Ζωή!

Κάθε άνθρωπος νοσηλεύεται στη ζωή του κατά μέσο όρο 4-5 φορές. Κανείς δε γνωρίζει:

 • σε ποια ηλικία θα χρειαστεί να γίνει αυτό,
 • τι θα του συμβεί,
 • που θα χρειαστεί να νοσηλευτεί

Θα πρέπει να πάει σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο; Θα μείνει στην Ελλάδα ή θα πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό; κ.λπ.

Οι απαντήσεις σε αυτά αλλά και σε άλλα ερωτήματα που προκύπτουν, σε μία τέτοια κατάσταση, εξαρτώνται  από το είδος της πάθησης, από το που βρίσκεται ο κατάλληλος γιατρός ή η κατάλληλη κλινική και εν τέλει και από τον σημαντικότερο ίσως παράγοντα σήμερα που είναι το κόστος νοσηλείας.

Οι εξειδικεύσεις στην ιατρική διευρύνονται διαρκώς ενώ συνεχώς νέες ασθένειες εμφανίζονται και μεταλλάσσονται καθιστώντας το μέλλον αβέβαιο.

Η Ιδιωτική Ασφάλιση δίνει την δυνατότητα όλων των επιλογών χωρίς το άγχος του κόστους, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ταχύτητα δράσης παρακάμπτοντας τις αγκυλώσεις των κρατικών ταμείων που πολλές φορές έχουν αποδειχθεί καταστρεπτικές ή μοιραίες.

Ο Daniel Goleman στο εξαιρετικό του βιβλίο «Συναισθηματική Νοημοσύνη» αναφέρει:

 «Ο άνθρωπος έχει την ακλόνητη πεποίθηση ότι είναι άτρωτος και γι αυτό παθαίνει μεγάλο σοκ όταν συμβεί κάτι κακό στην υγεία του»

Σε όλο τον κόσμο όλοι αυτοί που νοσηλεύονται καθημερινά ακριβώς το ίδιο πίστευαν κάποια στιγμή για τον εαυτό τους.

Ο άνθρωπος δεν είναι ρομπότ. Υπόκειται στους νόμους της φύσης, αρρωσταίνει, χτυπάει, γερνάει και πεθαίνει.

Αν αποδεχτεί αυτή την πραγματικότητα τότε θα αποδεχτεί και την Ουσιώδη Σημασία της Ασφάλισης για την Ευημερία του και την Ποιότητα της Ζωής του.

 

Βασικοί Ορισμοί των Ιδιωτικών Προγραμμάτων Υγείας

Βασικοί Ορισμοί των Ιδιωτικών Προγραμμάτων Υγείας

ΑΤΥΧΗΜΑ

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί σε αυτόν προσωρινή ή μόνιμη, μερική ή ολική ανικανότητα, ή θάνατο ή ανάγκη νοσοκομειακής ή εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Κάθε βλάβη της υγείας που δεν οφείλεται σε ατύχημα αλλά σε παθολογικά αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν υπήρχαν, ή υπήρχαν αλλά ο Ασφαλισμένος αγνοούσε την

ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης ή της επαναφοράς της σε ισχύ.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης για κάθε παροχή το οποίο και ισχύει για κάθε ασφαλιστικό έτος.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Τα εύλογα και συνήθη έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του Ασφαλισμένου τα οποία

καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και μέχρι το Ανώτατο Όριο

Ευθύνης της Εταιρίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Το ποσό των Αναγνωρισμένων Εξόδων, όπως αυτό ορίζεται στο Ασφαλιστήριο και το

οποίο θα καταβληθεί από την Εταιρία στον Ασφαλισμένο, μετά την προσκόμιση των

πρωτότυπων παραστατικών για την καταβολή του ασφαλίσματος.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Τα έξοδα νοσηλείας εξοφλούνται απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία στο συνεργαζόμενο νοσοκομείο χωρίς ο ασφαλιζόμενος να χρειάζεται να τα καταβάλει με δικά του έξοδα και να τα  

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η ανάληψη από την Εταιρία της απευθείας εξόφλησης προς το Συμβεβλημένο Δίκτυο Νοσοκομείων όλων των Αναγνωρισμένων Εξόδων, που έγιναν σύμφωνα με τους όρους και τις καλύψεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

ΕΥΛΟΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΗ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Οι σύμφωνες με τις συνήθεις και λογικές χρεώσεις της αγοράς δαπάνες για ιατρικές και

νοσοκομειακές υπηρεσίες, οι οποίες είναι σχετικές με τη διάγνωση της ασθένειας, απαραίτητες για ιατρικούς λόγους και σύμφωνες με την ιατρική πρακτική και την επιστημονική βιβλιογραφία. Η χρέωση θεωρείται λογική, όταν είναι σύμφωνη με το γενικό επίπεδο τιμών για παρόμοια ή συγκρίσιμη υπηρεσία και δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη χρέωση από άλλους φορείς, του ίδιου επιπέδου, της περιοχής που παρασχέθηκε η υπηρεσία.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Παθήσεις, ασθένειες ή ατυχήματα τα οποία  αναφέρονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα οποία δεν καλύπτονται καθόλη την διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Παθήσεις, ασθένειες ή ατυχήματα τα οποία  αναφέρονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα οποία καλύπτονται μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρώτης έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δαπάνη που αφορά στην αμοιβή του χειρουργού για την χειρουργική επέμβαση και την εντός του Νοσοκομείου παρακολούθηση, στην αμοιβή του αναισθησιολόγου για την αναισθησία, η οποία απαιτείται για τη διεξαγωγή χειρουργικής επέμβασης ή εξέτασης ή στην αμοιβή του θεράποντα ιατρού, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Η ετήσια αύξηση στα ασφάλιστρα του συμβολαίου, λόγω μεταβολής, ενδεικτικά, της ηλικίας του ασφαλισμένου, του ιατρικού πληθωρισμού, του κόστος νοσηλειών κ.λπ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

 Η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαταραχή της υγείας του Ασφαλισμένου, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, που μπορεί να επιφέρει απώλεια της ζωής του ή να έχει σαν συνέπεια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του αν δεν του παρασχεθεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση ιατρική ή χειρουργική θεραπεία σε Νοσοκομείο.

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας του Ασφαλισμένου, η οποία είτε είχε παρουσιάσει συμπτώματα, είτε είχε διαγνωστεί, είτε είχε αντιμετωπιστεί με ιατρική ή/ και φαρμακευτική

αγωγή, είτε είναι επακόλουθο γενετικής ανωμαλίας ή τραυματισμού ή ασθενείας, πριν από την ημερομηνία ένταξής του στην ασφάλιση. Οποιαδήποτε Μη Δηλωθείσα Προϋπάρχουσα Πάθηση, θα αποτελεί αιτία απαλλαγής της Εταιρίας από κάθε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, ή/ και καταγγελίας του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Νοσηλεία λόγω ασθένειας που οφείλεται στις ίδιες ή συναφείς αιτίες, καθώς και όλες οι σωματικές βλάβες που οφείλονται στο ίδιο ατύχημα θα θεωρούνται σαν ένα Περιστατικό Νοσηλείας.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Το περιστατικό νοσηλείας το οποίο σχετίζεται με την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας τα οποία απαιτούν χειρουργική επέμβαση.

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα τέκνα του Ασφαλισμένου ηλικίας τριάντα (30) ημερών έως δεκαοκτώ (18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή κλινική που λειτουργεί νόμιμα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου και διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Δεν θεωρούνται «Νοσοκομεία» τα ιδρύματα αποκατάστασης, επανένταξης για αλκοολικούς ή τοξικομανείς, τα αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, τα φυσιοθεραπευτήρια, οι οίκοι ευγηρίας, οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές, καθώς και κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή χώρος στον οποίο ασκείται μη επιστημονικά αναγνωρισμένη ιατρική π.χ. βελονισμός, γιόγκα, ομοιοπαθητική κ.λ.π.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Εισαγωγή και παραμονή του Ασφαλισμένου για τουλάχιστον μία (1) διανυκτέρευση για λόγους θεραπείας, η οποία είναι ιατρικώς απαραίτητο να παρέχεται σε Νοσοκομείο. Η

παραμονή σε Νοσοκομείο για προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις δεν θεωρείται Νοσηλεία.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Παραπάνω από μία Νοσηλεία σε Νοσοκομείο με αιτία το ίδιο περιστατικό ή επιπλοκή του (διαδοχική Νοσηλεία) θεωρείται ενιαία Νοσηλεία, εφόσον η επόμενη εισαγωγή

στο Νοσοκομείο γίνει μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία πρώτης εξόδου από το Νοσοκομείο.

ΓΙΑΤΡΟΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Άτομο που ασκεί νόμιμα ειδικότητα γιατρού ή χειρουργού αναγνωρισμένη από Ιατρικό Σύλλογο.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Κάθε μεμονωμένη πράξη, που πραγματοποιείται από γιατρό, είναι επιστημονικά αναγνωρισμένη και επιβάλλεται ιατρικά για τη διάγνωση, ίαση ή αποκατάσταση της υγείας

του Ασφαλισμένου.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Τα αναγκαία έξοδα για την περίθαλψη ή και θεραπεία του Ασφαλισμένου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Είναι το ποσοστό ή το ποσό που βαρύνει τον Ασφαλισμένο και αφορά σε δαπάνες

νοσοκομειακής ή/και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ή απλά η συμμετοχή του στα έξοδα σε περίπτωση αποζημίωσης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GENERALI CALL CENTER

Το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο που λειτουργεί σε 24ωρη βάση και είναι επανδρωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό και λειτουργεί συντονιστικά και συμβουλευτικά προς τον Ασφαλισμένο.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ή ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το Νοσοκομείο με το οποίο υπάρχει σύμβαση της ασφαλιστικής εταιρίας για απευθείας εξόφληση των εξόδων, χωρίς την εμπλοκή του ασφαλισμένου

ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κάθε Νοσοκομείο και Κλινική, που δεν ανήκει στο Συμβεβλημένο Δίκτυο Νοσοκομείων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

Πίνακας που περιλαμβάνει τα ανώτατα όρια αμοιβών Χειρουργών και Αναισθησιολόγων. Οι επεμβάσεις διαχωρίζονται ανάλογα με τη σοβαρότητά τους (πχ μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και ορίζεται το ανώτατο όριο της αμοιβής για κάθε χειρουργική επέμβαση.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συνεργασία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας, με την οποία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας η Εταιρία.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

Ο γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συνεργασία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας, με την οποία έχει συνάψει

σύμβαση συνεργασίας η Εταιρία.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Η αιφνίδια διαταραχή της υγείας Ασφαλισμένου που συνοδεύεται από σοβαρά συμπτώματα και για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια

στα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου για την αποφυγή σοβαρής οργανικής βλάβης.

ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Η ειδική κάρτα που χορηγεί η Εταιρία στους Ασφαλισμένους και στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός πελάτη του Ασφαλισμένου. Ο Ασφαλισμένος με την

επίδειξη της κάρτας και της αστυνομικής του ταυτότητας δικαιούται να κάνει χρήση των ιατρικών υπηρεσιών της Παροχής αυτής στα Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία.

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Είναι η κατηγορία δωματίου και υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο Ασφαλισμένος από τις παρακάτω αναφερόμενες και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.

 LUX, πολυτελές δωμάτιο με ένα κρεβάτι (η αμέσως ανώτερη κατηγορία από την Α΄ Θέση νοσηλείας).

Α’ Θέση, δωμάτιο με ένα κρεβάτι ή άλλο δωμάτιο με αποκλειστική χρήση από ένα άτομο.

Β’ Θέση, δωμάτιο με δύο κρεβάτια ή άλλο δωμάτιο με αποκλειστική χρήση από δύο άτομα.

Γ’ Θέση, δωμάτιο με τρία κρεβάτια ή άλλο δωμάτιο με αποκλειστική χρήση από τρία άτομα.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η ειδικά εξοπλισμένη μονάδα συνεργαζόμενου Νοσοκομείου που παρέχει ιατρική και

χειρουργική περίθαλψη σε ασθενείς που έχουν ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης

καταστάσεων εξαιρετικά επικινδύνων για την ζωή τους. Τα δωμάτια ανάρρωσης, τα δωμάτια απλής νοσηλείας και οι μονάδες παρακολούθησης δεν θεωρούνται Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

ONE-DAY CLINIC:

Νοσηλεία για θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις ή ιατρικές πράξεις, που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο και αφορούν περιστατικά πολλών ειδικοτήτων.

ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗΣ

Ανάλογα με το είδος του δωματίου που επιλέγει ο ασφαλιζόμενος τα νοσοκομεία χρεώνουν το αντίστοιχο κόστος για «δωμάτιο και τροφή». Όσο λιγότερα τα κρεβάτια που υπάρχουν σε ένα δωμάτιο τόσο μεγαλύτερη είναι η χρέωση. Πολλά ασφαλιστήρια προβλέπουν ένα ανώτατο ποσό ημερησίως για το συγκεκριμένο έξοδο. Τα πιο σύγχρονα  προγράμματα προβλέπουν την λεγόμενη «θέση νοσηλείας» στην οποία δεν υπάρχει ανώτατο ημερήσιο ποσό.

NΟΝ MEDICAL:

Αναλυτικές ερωτήσεις που συμπληρώνονται στην αίτηση ασφάλισης με σκοπό να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου.

ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Η ειδική κάρτα που χορηγεί η Εταιρία στον Ασφαλισμένο και αναγράφει το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό πελάτη Ασφαλισμένου, αριθμό ασφαλιστηρίου και τηλέφωνα επικοινωνίας.

BONUS ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 Σε πολλά νοσοκομειακά συμβόλαια προβλέπονται χρηματικά κίνητρα- επιβραβεύσεις σε περίπτωση όπου ο ασφαλισμένος χρησιμοποιήσει και την δημόσια ασφάλιση του για να καλύψει ολόκληρη ή μέρος μιας νοσηλείας

ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 Ένα πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο έχει διάρκεια ένα έτος. Η Εταιρία ένα (1) μήνα πριν την λήξη της ετήσιας διάρκειας του Ασφαλιστηρίου, ενημερώνει γραπτά τον Συμβαλλόμενο για τα ασφάλιστρα που θα προσδιορίζονται για το επόμενο ασφαλιστικό έτος και την ημερομηνία καταβολής αυτών. Με την καταβολή από τον  Συμβαλλόμενο των ασφαλίστρων αυτών έως την ορισθείσα ημερομηνία οφειλής των, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόματα για ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους και παροχές του Ασφαλιστηρίου που ίσχυσε κατά το αμέσως προηγούμενο ασφαλιστικό έτος και χωρίς έλεγχο υγείας του Ασφαλισμένου.

 

Ποια είναι τα οφέλη των προγραμμάτων υγείας για τον καταναλωτή;

 

Τα προγράμματα υγείας προσφέρουν στον καταναλωτή:

Ποια είναι τα οφέλη των προγραμμάτων υγείας για τον καταναλωτή;

 

Τα προγράμματα υγείας προσφέρουν στον καταναλωτή:

 • Ανταπόκριση στην αυξανόμενη συνειδητοποίηση και ευαισθησία του καταναλωτή σε θέματα πρόληψης και προστασίας της Υγείας του.
 • Άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας, χρήση σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων και ιατρικής τεχνολογίας, καταβάλλοντας ένα λογικό κόστος, ασφάλιστρο, μέσω του προγράμματος υγείας.
 • Προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, εύκολη πρόσβαση σε γιατρούς και κλινικές, πλήρη ελευθερία επιλογής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
 • Μετάθεση του οικονομικού βάρους, που συνεπάγεται το κόστος μιας νοσηλείας, από την τσέπη του καταναλωτή στην ασφαλιστική εταιρεία.
 • Προστασία της Υγείας με τις πιο σύγχρονες ιατρικές μεθόδους, την πιο κατάλληλη χρονική στιγμή-χωρίς αναμονή, στο κατάλληλο σημείο.
 • Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υγείας, χωρίς χρονικούς περιορισμούς 24 ώρες/365 ημέρες,
 • Η ιδιωτική ασφάλιση δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε, να κάνει την θεραπεία που χρειάζεται όσο ακριβή και αν είναι αυτή. Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας συντελεί στην επιμήκυνση της ζωής και στην βελτίωση της ποιότητάς της. Όμως η νέα ιατρική τεχνολογία έχει κόστος που την κάνει απρόσιτη για το ευρύ κοινό.
 • Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μία περίοδο όπως η σημερινή, που τα οικονομικά προβλήματα της χώρας έχουν αντίκτυπο και στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • Τα ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας που καλύπτουν και την πρωτοβάθμια περίθαλψη, εκτός από την κάλυψη του κόστους, καθοδηγούν σωστά τους ασφαλισμένους ώστε να θωρακίσουν την υγεία τους.
 • Ο ασφαλισμένος χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες έχει άμεση πρόσβαση στον γιατρό ή τη μονάδα υγείας που επιθυμεί και αποφεύγει την ταλαιπωρία που προκαλεί ένα δυσκίνητο και προβληματικό δημόσιο σύστημα υγείας.
 • Παράλληλα οι ασφαλιστικές εταιρείες προωθούν και την ιδέα της πρόληψης, καθώς σχεδόν όλα τα προϊόντα καλύπτουν δωρεάν Check Up στους ασφαλισμένους. Γενικότερα, η ιδιωτική ασφάλιση έφερε τον Έλληνα καταναλωτή στην πρώτη θέση των υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας.

 

 


Follow by Email25k
Facebook21k
LinkedIn
Share
Instagram
error: Content is protected !!

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο