health-hospital-care-ασφάλεια υγείας

health-hospital-care

health-hospital-care-arangia-insurance market

#υπολόγισεασφάλιστρακαιπαροχές

Γιατί να ασφαλίσω την υγεία μου όσο είμαι υγιής;

 

Συχνά οι άνθρωποι  αρχίζουμε να αναζητούμε πληροφορίες για  την ιδιωτική ασφάλιση υγείας όταν ήδη έχουν εμφανιστεί τα πρώτα προβλήματα υγείας και ακόμα χειρότερα αφού έχουμε νοσηλευτεί σε κάποιο νοσοκομείο. 

Ωστόσο ειδικά για την ασφάλιση τα υγείας μας, όσο περνάει ο χρόνος τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να αντιμετωπίσουμε κάποιο ιατρικό γεγονός το οποίο θα οδηγήσει σε εξαιρέσεις ή και απόρριψη της αίτησης ασφάλισης μας.

Συνεπώς για  να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα καλυμμένοι από την ασφαλιστική μας εταιρεία, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε  ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο νοσοκομειακής περίθαλψης όσο νωρίτερα μπορούμε και όσο το ιατρικό ιστορικό ακόμη δεν έχει επιβαρυνθεί.

Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν εξαιρούν παθήσεις οι οποίες θα εμφανιστούν μετά την αποδοχή και έκδοση του συμβολαίου (εφόσον όσα δηλώθηκαν ήταν αληθή). Δεν πρόκειται να σας διακόψουν το συμβόλαιο εάν χρειαστεί μια σοβαρή και υψηλού κόστους νοσηλεία. Με προσοχή στους όρους ανανέωσης, στο ιστορικό της ασφαλιστικής εταιρείας και την σωστή καθοδήγηση του ασφαλιστικού σας συμβούλου θα είστε εξασφαλισμένοι για τα επόμενα χρόνια για τα όποια έξοδα νοσηλείας προκύψουν.

Βρείτε την Ασφάλεια Υγείας που σας ταιριάζει

 

H ανάγκη να διασφαλίσουμε, για εμάς τους ίδιους αλλά και την οικογένειά μας, ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ολοένα και αυξάνεται. Ποιες όμως είναι οι παροχές εκείνες που μπορεί κανείς να εξασφαλίσει με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας;

Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα προγράμματα υγείας: τα Νοσοκομειακά προγράμματα, που αφορούν κυρίως σε υπηρεσίες που σχετίζονται με νοσηλεία και διανυκτέρευση σε νοσοκομείο, και τα Εξωνοσοκομειακά προγράμματα που σχετίζονται με την πρόληψη, την διεξαγωγή εξετάσεων και τις ιατρικές επισκέψεις και πράξεις.

Οι επιλογές στον τομέα της υγείας όμως δεν τελειώνουν εδώ. Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας, η arangia  έχει σχεδιάσει ειδικά Οικογενειακά προγράμματα. Μέσω αυτών μπορείτε να εξασφαλίσετε την εξωνοσοκομειακή, νοσοκομειακή και οδοντιατρική φροντίδα για όλη την οικογένεια με ένα ενιαίο κεφάλαιο! Στην arangia , πιστεύουμε ότι η καλή υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο αγαθό.

Γι’ αυτό, σχεδιάζουμε  μαζί σας μέσα από μια  ολοκληρωμένη γκάμα προγραμμάτων υγείας. Αξιοποιούμε το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς (insurance market for you),  προσφέροντας προσιτές και ποιοτικές λύσεις ακόμη και για τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες.

 

Βρείτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει!

insurance arangia health hospital care

 

Hospital Care 

Ασφάλεια Υγείας μέσα ευέλικτων

προγραμμάτων και συνδυασμών νοσοκομειακής περίθαλψης .

Στην arangia έχεις την μοναδική δυνατότητα  να συνδυάσεις τα νοσοκομειακά προγράμματα όλων των ασφαλιστικών  εταιρειών και να διαμορφώσεις την ασφάλιση υγείας με βάση τις δικές σου προτεραιότητες, επιλογές και ανάγκες.

Συμπλήρωσε παρακάτω το ερωτηματολόγιο (φόρμα ανάλυσης αναγκών) με την αρωγή του προσωπικού ασφαλιστικού  συμβούλου και διαμόρφωσε την ασφάλιση υγείας , και το νοσοκομειακό σου πρόγραμμα τώρα με βάση τις δικές σου επιλογές.

 

Λύσεις Υγείας από την arangia

 

Όλη η ασφαλιστική αγορά για σένα.

ασφάλεια ΥΓΕΙΑΣ – καλύτερη τιμή- καλύτερες παροχές. Whole Insurance Market, Anytime online – For Your choices! Προσφορά online.Compare and make up you health insurance as you prefer! Arangia Pcc© ασφάλεια ΥΓΕΙΑΣ – καλύτερη τιμή- καλύτερες παροχές. Whole Insurance Market, Anytime online – For Your choices! Προσφορά online.Compare and make up you health insurance as you prefer! Arangia Pcc©

asfaleia ygeias nosokomeiaka programmata

Ορισμός υγείας από τον Παγκόσμιο οργανισμός υγείας 

«η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας»

Η υγεία είναι ο παράγοντας που μετράει την φυσική, ψυχολογική ή ακόμα και την πνευματική κατάσταση ενός ζώντος οργανισμού.

Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1946) η υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Έτσι λοιπόν, η έννοια της υγείας, δεν αποδίδεται μόνο από την ιατρική, αλλά και από άλλους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομία, η εργασία κ.α.

Το πώς ορίζεται βέβαια η υγεία και η ασθένεια ως κοινωνική αναπαράσταση ίσως να διαφέρει ανάλογα με τις πολιτιστικές διαφορές, τις ιδέες και πεποιθήσεις, την εκπαίδευση και την παιδεία αλλά και τις θρησκευτικές αντιλήψεις (για τη ζωή, το θάνατο, την αμαρτία, την τιμωρία, το μίασμα), καθώς και τις αντιλήψεις για το σώμα (για τα όρια του, την καθαριότητα, την εικόνα του, το φύλο του) που υπάρχουν σε κάθε κοινωνία. Είναι γνωστό ακόμα ότι ο τεράστιος αριθμός παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας ενός πληθυσμού βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με την κοινωνική αναπαράσταση που έχει ο πληθυσμός για την υγεία του. Παράγοντες γενετικοί, περιβαλλοντικοί (τρόπος διαβίωσης, κατοικία, εργασία, συνθήκες εργασίας ρύπανση περιβάλλοντος) παράγοντες συνθηκών ζωής (διατροφή, κάπνισμα, άσκηση, χρήση εθιστικών ουσιών, συμπεριφορά), παράγοντες σχετιζόμενοι με το σύστημα και τις υπηρεσίες υγείας και παράγοντες εκπαίδευσης υγείας επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων αλλά και την κοινωνική αναπαράσταση του δίπολου υγείας-ασθένειας

History

The meaning of health has evolved over time. In keeping with the biomedical perspective, early definitions of health focused on the theme of the body’s ability to function; health was seen as a state of normal function that could be disrupted from time to time by disease. An example of such a definition of health is: “a state characterized by anatomic, physiologic, and psychological integrity; ability to perform personally valued family, work, and community roles; ability to deal with physicalbiologicalpsychological, and social stress“.[3] Then in 1948, in a radical departure from previous definitions, the World Health Organization (WHO) proposed a definition that aimed higher: linking health to well-being, in terms of “physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity”.[4] Although this definition was welcomed by some as being innovative, it was also criticized as being vague, excessively broad and was not construed as measurable. For a long time, it was set aside as an impractical ideal and most discussions of health returned to the practicality of the biomedical model.[5]

Just as there was a shift from viewing disease as a state to thinking of it as a process, the same shift happened in definitions of health. Again, the WHO played a leading role when it fostered the development of the health promotion movement in the 1980s. This brought in a new conception of health, not as a state, but in dynamic terms of resiliency, in other words, as “a resource for living”. 1984 WHO revised the definition of health defined it as “the extent to which an individual or group is able to realize aspirations and satisfy needs and to change or cope with the environment. Health is a resource for everyday life, not the objective of living; it is a positive concept, emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities”.[6] Thus, health referred to the ability to maintain homeostasis and recover from insults. Mental, intellectual, emotional and social health referred to a person’s ability to handle stress, to acquire skills, to maintain relationships, all of which form resources for resiliency and independent living.[5] This opens up many possibilities for health to be taught, strengthened and learned.

Since the late 1970s, the federal Healthy People Initiative has been a visible component of the United States’ approach to improving population health.[7][8] In each decade, a new version of Healthy People is issued,[9] featuring updated goals and identifying topic areas and quantifiable objectives for health improvement during the succeeding ten years, with assessment at that point of progress or lack thereof. Progress has been limited to many objectives, leading to concerns about the effectiveness of Healthy People in shaping outcomes in the context of a decentralized and uncoordinated US health system. Healthy People 2020 gives more prominence to health promotion and preventive approaches and adds a substantive focus on the importance of addressing social determinants of health. A new expanded digital interface facilitates use and dissemination rather than bulky printed books as produced in the past. The impact of these changes to Healthy People will be determined in the coming years.[10]

Systematic activities to prevent or cure health problems and promote good health in humans are undertaken by health care providers. Applications with regard to animal health are covered by the veterinary sciences. The term “healthy” is also widely used in the context of many types of non-living organizations and their impacts for the benefit of humans, such as in the sense of healthy communitieshealthy cities or healthy environments. In addition to health care interventions and a person’s surroundings, a number of other factors are known to influence the health status of individuals, including their background, lifestyle, and economic, social conditions and spirituality; these are referred to as “determinants of health.” Studies have shown that high levels of stress can affect human health.[11]

In the first decade of the 21st century, the conceptualization of health as an ability opened the door for self-assessments to become the main indicators to judge the performance of efforts aimed at improving human health.[12] It also created the opportunity for every person to feel healthy, even in the presence of multiple chronic diseases, or a terminal condition, and for the re-examination of determinants of health, away from the traditional approach that focuses on the reduction of the prevalence of diseases.[13]

 

 

ποια ασφάλεια υγείας να διαλέξω

ΕΑΕΕ: Χωρίς ασφάλεια υγείας; Σε μένα θα τύχει; (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Θανάσης Τσαλνταμπάσης αναρωτιέται πότε θα κάνει ασφάλεια υγείας ο συνάδελφός του, Λευτέρης Ελευθερίου.

Ο Θανάσης Τσαλνταμπάσης αναρωτιέται πότε θα κάνει ασφάλεια υγείας ο συνάδελφός του, Λευτέρης Ελευθερίου.

Στο 3ο video της σειράς της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, οι γνωστοί πρωταγωνιστές καυτηριάζουν τη λανθασμένη αντίληψη “σε μένα θα τύχει”, με στόχο να αναδείξουν το μήνυμα “Ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω”.

Δείτε την καμπάνια:

 

Follow by Email25k
Facebook21k
LinkedIn
Share
Instagram
error: Content is protected !!

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο