Brexit που βρισκόμαστε-δικαιώματα πολίτες- επιχειρήσεις

ΒRΕΧΙΤ: Πού βρισκόμαστε;

Η αρχική Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και η συνοδευτική της Κοινή Πολιτική Διακήρυξη για τις μελλοντικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ συμφωνήθηκαν, καταρχήν, από την Βρετανική κυβέρνηση και τους ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άρθρου 50) στις 25 Νοεμβρίου 2018. Δεν τέθηκαν όμως ποτέ σε ισχύ, καθώς καταψηφίστηκαν τρεις φορές από την Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων. Για το λόγο αυτό, στις 10 Απριλίου 2019 αποφασίστηκε αναβολή της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 (Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άρθρου 50, 10 Απριλίου 2019).

Έπειτα από αλλαγή της κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ιούλιο του 2019, οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ συνεχίστηκαν και κατέληξαν σε αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης Οκτωβρίου 2019 (Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άρθρου 50, 17 Οκτωβρίου 2019).

Η αναθεωρημένη συμφωνία αποχώρησης, για να τεθεί σε ισχύ, πρέπει να κυρωθεί από τη Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων και στη συνέχεια να εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι και την ολοκλήρωση της κυρωτικής αυτής διαδικασίας, η νομοθεσία της ΕΕ εξακολουθεί να ισχύει κανονικά για το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κράτους-μέλους. Στο πλαίσιο αυτό, για να εξασφαλιστεί η ομαλή κυρωτική διαδικασία και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, έπειτα από αίτημα της Βρετανικής κυβέρνησης και έγκριση από τα 27 κ-μ, ως νέα ημερομηνία εξόδου ορίζεται η 31 Ιανουαρίου 2020.

Για την ιστοσελίδα του Ε. Συμβουλίου για το Brexit πατήστε εδώ. Για την ιστοσελίδα της Ε.Επιτροπής για το Brexit, πατήστε εδώ.

 

H Eλλάδα και η Ε.Ε. προετοιμάζονται για το BREXIT

Με ή χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης, η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει συνέπειες για τις δημόσιες διοικήσεις, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όλων των κρατών-μελών της Ένωσης, περιλαμβανομένης της Ελλάδας.

Αν κυρωθεί η αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης, τότε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, θα πρέπει να εφαρμόσουν όσα προβλέπονται σε αυτή.

Mάθε περισσότερα

 

Δικαιώματα πολιτών:

Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο – Βρετανοί στην Ελλάδα

Τα δικαιώματα πολιτών, Ελλήνων στο Ηνωμένο Βασίλειο και Βρετανών στην Ελλάδα, αποτελούν βασική προτεραιότητα για την Ελληνική κυβέρνηση.

Η Ελλάδα παρακολουθεί πολύ στενά τα μέτρα που λαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο για τους πολίτες της ΕΕ και τις επίσημες ανακοινώσεις της Βρετανικής κυβέρνησης για την προστασία όσων Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών επέλεξαν να ζήσουν και να εργασθούν στο ΗΒ τα προηγούμενα χρόνια.

Παραμένουν ακόμη αρκετά, πολύ σημαντικά, ζητήματα που θα πρέπει να διευκρινισθούν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη νέα μεταναστευτική πολιτική που έχει δηλώσει ότι θα εφαρμόσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Ιανουαρίου 2021 για τους πολίτες της ΕΕ. Οι βασικές κατευθύνσεις που έχουν δοθεί όμως από την Βρετανική κυβέρνηση για τους πολίτες της ΕΕ που ήδη ζουν, φοιτούν και εργάζονται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο κρίνονται ικανοποιητικές.

Αν είστε Έλληνας μόνιμος κάτοικος ή φοιτητής στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν επιθυμείτε να ταξιδέψετε ή να εργασθείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν σκέφτεστε να επιστρέψετε από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα ή αν είστε πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου που κατοικείτε ήδη στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχετε υπόψιν τις αλλαγές που θα προκύψουν με το BREXIT.

Ακολουθούν βασικές πληροφορίες για τα θέματα που αφορούν στους Έλληνες και Βρετανούς πολίτες.

Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν και στις ιστοσελίδες των επιμέρους Υπουργείων και φορέων.

Για τα ερωτήματα για τα οποία δεν βρίσκετε απαντήσεις εδώ, υπάρχει ειδικός σύνδεσμος σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε ηλεκτρονικά εδώ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 
 

Κατάλογος ελέγχου της ετοιμότητας για το Brexit για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ

Η Επιτροπή δημοσίευσε κατάλογο ελέγχου με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και/ή στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) να επαληθεύσουν την κατάσταση ετοιμότητάς τους για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία αποχώρησης.

Περισσότερα

Οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Αν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν περιθώριο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 να διαπραγματευτούν την νέα εμπορική και οικονομική τους σχέση.

Αν δεν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, από 1η Φεβρουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται ως χώρα εκτός ΕΕ για φορολογικούς, δασμολογικούς και τελωνειακούς σκοπούς.

Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες, πρέπει να ετοιμαστούν επιχειρησιακά και να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες πριν την 31η Ιανουαρίου 2020 για να αποφύγουν καθυστερήσεις ή οικονομικές συνέπειες.

 

Η επιχείρησή σας θα επηρεαστεί από το Brexit αν

  • Διαθέτει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αγοράζει προϊόντα ή λαμβάνει υπηρεσίες από το Ηνωμένο Βασίλειο
  • Μεταφέρει εμπορεύματα και πρόσωπα από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο
  • Δεν έχει ποτέ δραστηριοποιηθεί εμπορικά σε χώρες εκτός ΕΕ
  • Έχει θυγατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Έχει κατοχυρώσει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα, γεωγραφικές ενδείξεις ή πιστοποιητικά φυτικής ποικιλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Χρησιμοποιεί άδειες τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά ή εγκρίσεις που προέρχονται από οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου
  • Απασχολεί Έλληνες υπαλλήλους στο Ηνωμένο Βασίλειο ή Βρετανούς υπαλλήλους στην Ελλάδα
  • Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα με Βρετανούς εταίρους
 
 
 
 

Ειδικότερα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις

 

 

 
 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για Συμφωνία

Στις 25 Νοεμβρίου 2018, έπειτα από 18 μήνες διαπραγματεύσεων, οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ένωσης ενέκριναν την Συμφωνία Αποχώρησης.

Η Συμφωνία Αποχώρησης εξασφαλίζει ομαλή και προβλέψιμη αποχώρηση, μέσω μίας μεταβατικής περιόδου (1 Νοεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2020).

Η μεταβατική περίοδος θα δώσει απαραίτητο χρόνο στις δύο πλευρές για να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα και να υιοθετήσουν συμφωνίες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των μελλοντικών τους σχέσεων.

Η Συμφωνία Αποχώρησης καλύπτει το σύνολο των επιδιώξεων της Ελλάδας, ιδίως σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ που διαβιούν και εργάζονται στο ΗΒ (περιλαμβανομένων των Ελλήνων) , τον δημοσιονομικό διακανονισμό για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, λοιπά θέματα διαχωρισμού, το Πρωτόκολλο για την Ιρλανδία, το Πρωτόκολλο για την Κύπρο κλπ.

Βασικός στόχος της Ένωσης παραμένει η κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης πριν την ημερομηνία εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ (31 Ιανουαρίου 2020). Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλισθεί οργανωμένη αποχώρηση, με ελεγχόμενες συνέπειες.

Στο πλαίσιο της αποχώρησης, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που έδρευαν στο Λονδίνο (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (Μεταφορά έδρας στο Άμστερνταμ), Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Μεταφορά έδρας στο Παρίσι), Κέντρο Συστήματος Δορυφορικής Πλοήγησης Galileo) και οι εργαζόμενοί τους θα μεταφερθούν σε κράτη-μέλη της ΕΕ (Γαλλία, Ολλανδία και Ισπανία).

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για έξοδο χωρίς Συμφωνία

Για τον καλύτερο συντονισμό των μέτρων εκτάκτου σχεδιασμού που θα χρειασθεί να ληφθούν σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο αν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κυκλοφορήσει 92 τεχνικά ενημερωτικά Σημειώματα και έχει δημοσιοποιήσει έξι Ανακοινώσεις.

Μέτρα εκτάκτου σχεδιασμού

Κατά την διάρκια των έξι μηνών πριν την αρχική ημερομηνία της αποχώρησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε μια σειρά εξειδικευμένων ενημερωτικών σεμιναριών στις Βρυξέλλες. Τα σεμινάρια συνεχίζονται και κατευθύνουν τα κράτη-μέλη για το τι θα πρέπει να πράξουν σε περίπτωση no deal – κυρίως σε τομείς αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ και μικτής αρμοδιότητας ΕΕ και κρατών-μελών.

Επιπλέον, δίνουν κατευθύνσεις για τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης στους τομείς που θα επηρεασθούν περισσότερο από μία άτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Τα μέτρα εκτάκτου σχεδιασμού θα ισχύσουν μόνο αν επικρατήσει το σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Αν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, τα μέτρα αυτά δεν θα τεθούν σε εφαρμογή.

Επίσης, εφόσον ισχύσουν, ενδέχεται να τροποποιηθούν, αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει να μην εφαρμόσει αμοιβαία ή ανάλογα μέτρα για την ΕΕ και τα 27 κράτη-μέλη της.

Οι επίσημες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν δηλώσει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία αποχώρησης, θα υιοθετήσουν αντίστοιχα μέτρα για όλους τους τομείς για τους οποίους η ΕΕ έχει ήδη νομοθετήσει.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τα πλέον άμεσα και επείγοντα προβλήματα που θα προκύψουν από μία άτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Πρόκειται είτε για προτάσεις Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είτε για εκτελεστικές ή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που περιλαμβάνουν τα κατεπείγοντα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε τομείς όπως αερομεταφορέςοδικές μεταφορέςσιδηροδρομικές μεταφορέςθεωρήσειςχρηματοπιστωτικές υπηρεσίες / κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοιχρηματοπιστωτικές υπηρεσίες / κεντρικά αποθετήρια αξιώναλιείαπροϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 (χωρίς συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου), ενεργειακή επάρκειακοινωνική ασφάλισηErasmus+ κ.ά.

Οι προτάσεις Κανονισμού συζητούνται σήμερα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στις αρμόδιες Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος τους είναι να επιβάλουν συντονιστικά (για τα 27 κράτη-μέλη), μεταβατικά, μονομερή μέτρα, περιορισμένης χρονικής διάρκειας (από 3 έως 24 μήνες αναλόγως τον τομέα), που θα εξασφαλίζουν κάποια συνέχεια και μία ομαλή, στο μέτρο του δυνατού, μετάβαση για πολίτες και επιχειρήσεις, προστατεύοντας τους πλέον ευάλωτους τομείς της Ενιαίας Αγοράς και των δικαιωμάτων των πολιτών – χωρίς όμως να διατηρούν για το Ηνωμένο Βασίλειο τα προνόμια του κράτους-μέλους.

 
 

 

 


Follow by Email25k
Facebook21k
LinkedIn
Share
Instagram
error: Content is protected !!

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο